W naszym parafialnym CARITAS jest miejsce dla każdego

Wiedzieć, że Bóg istnieje to zbyt mało, by móc cieszyć się pełnią życia. My chrześcijanie możemy Go wielbić w każdym momencie naszego życia. Ponieważ każdy człowiek ma inną drogę i relację do Boga, Bóg powołuje nas do różnych, odmiennych działań. W grupie naszego parafialnego Caritas wiemy o tym doskonale i dbamy o to, by Caritas był czynną miłością bliźniego wypływającą z miłości do Boga.

Dlatego w naszej wspólnocie jest miejsce dla każdego! Także dla Ciebie! Nasz zespół budujemy na różnicach, bo każdy jest w innym wieku, dysponuje odmiennym czasem, doświadczeniem i umiejętnościami. To właśnie nas ubogaca i pozwala podejmować tak wiele różnorodnych działań.

Bierzemy udział w rozmaitych akcjach o zasięgu międzynarodowym, krajowym, diecezjalnym i parafialnym. Te parafialne są wyjątkowe, bo dotyczą najbliższych nam osób, z sąsiedztwa. Tutaj najłatwiej zaobserwować efekty działania Bożej miłości.

W każdą pierwszą środę miesiąca o godz.19.00 spotykamy się przy wspólnym stole z naszym ks. proboszczem Zbigniewem Cichonem, żeby omówić bieżące sprawy i zastanowić się nad kolejnymi inicjatywami, bo potrzeb jest wiele.

Jak do nas dołączyć? To proste!

Przyjdź na najbliższe spotkanie w środę, 4 października o godz.19.00 do salki Caritas, w domu parafialnym przy naszym kościele. Zobaczysz, jak to u nas jest i z pewnością zostaniesz. Nie wymagamy intensywnego udziału we wszystkich organizowanych akcjach, wystarczy że możesz poświęcić jedną godzinę w miesiącu, w tygodniu, w dniu, cokolwiek. Możesz się też zaangażować całym sobą. Z pewnością Twoja obecność będzie dla nas dużą radością.

Serdecznie zapraszamy, niech Bóg Cię prowadzi do Caritas!

Marta OsieckaNasza Misja: "Być głosem ludzi ubogich"

Cel działań: działalność charytatywna i humanitarna w zakresie potrzeb duchowych i materialnych człowieka, wypływająca z ewangelicznego przykazania miłości i mająca na uwadze godność każdej osoby ludzkiej.

Idea Caritas: Caritas to miłość - określony rodzaj miłości - miłość bratnia, podnosząca, wspierająca, akceptująca. Do takiej miłości - pomocy względem wszystkich potrzebujących, ubogich i słabych - bez oglądania się na rasę, wyznanie, narodowość czy stopień winy - wzywa i uzdalnia chrześcijan Jezus Chrystus. Miłość tak pojęta nie może nie stawiać wspieranemu nieodzownych wymagań, a nierzadko też obywać się bez profesjonalnych umiejętności.
Jednak w pierwszej kolejności i hierarchii pozostaje proste otwarcie na zgnębioną siostrę lub brata. To jest Caritas Kościoła w najistotniejszym sensie i ona jest racją bytu organizacji, której na imię Caritas.

Caritas Archidiecezji Gdańskiej jest kościelną organizacją charytatywną Archidiecezji Gdańskiej powołaną dekretem Biskupa Gdańskiego w dniu 25 kwietnia 1990 roku.
Caritas służy pomocą Kościołowi diecezjalnemu w wypełnianiu posłannictwa dobroczynności chrześcijańskiej poprzez działalność charytatywną i humanitarną dla zrealizowania potrzeb duchowych i materialnych człowieka, wypływającą z ewangelicznego przykazania miłości i mającą na uwadze godność każdej osoby ludzkiej bez względu na jej wyznanie, światopogląd, narodowość, rasę i przekonania. Wypełniając swą misję Caritas realizuje zadania w obszarze pożytku publicznego.
Caritas posiada osobowość prawną i działa w oparciu o przepisy prawa kościelnego, odpowiednie przepisy prawa państwowego oraz w oparciu o postanowienia własnego statutu.

Nadrzędną władzą Caritas jest Arcybiskup Gdański.

Zarząd Caritas tworzą:
Dyrektor – Ks. Janusz Steć,
Zastępca Dyrektora – Ks. Krzysztof Sagan
Sekretarz – Małgorzata Niemkiewicz.

Składająca się z trzech osób Komisja Nadzorcza: Ks. Stanisław Łada, Ks. Zbigniew Zieliński oraz Ks. Piotr Żynda, ocenia działalności finansową oraz całokształt stanu i działalności Caritas.
Organem doradczym Dyrektora CARITAS Archidiecezji Gdańskiej jest Diecezjalna Rada Caritas. Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Caritas są Parafialne Zespoły Caritas; Szkolne i Akademickie Koła Caritas; Placówki Specjalistyczne oraz inne jednostki wspomagające działalność lub strukturę Caritas.

Parafia rzymskokatolicka św. Stanisława Biskupa Męczennika | 80-444 Gdańsk - Wrzeszcz | stanislawbiskup.pl

Powrót do góry