LIPIEC - SIERPIEŃ 2024 r. (Nr 599 – 600)

 

LIPIEC

Za duszpasterstwo chorych

Módlmy się, aby sakrament namaszczenia chorych dawał osobom, które go przyjmują, i ich bliskim moc Pana i aby coraz bardziej stawał się dla wszystkich widzialnym znakiem współczucia i nadziei.

 

SIERPIEŃ

Za przywódców politycznych

Módlmy się, aby przywódcy polityczni służyli swojemu narodowi, pracując na rzecz integralnego rozwoju człowieka i dobra wspólnego, troszcząc się o tych, którzy stracili pracę, i dając pierwszeństwo najuboższym.

 

INTENCJE MSZALNE ŻYWEGO RÓŻAŃCA

LIPIEC

03.07.2024 r. godz.1800 – Za zmarłych z Żywego Różańca

07.07.2024 r. godz.1800 – W intencji Żywego Różańca

14.07.2024 r. godz.0930 – O bł. Boże, zdrowie i potrzebne łaski dla członkiń i ich rodzin z 15 Róży p.w. Św. Judy Tadeusza

18.07.2024 r. godz.1800 – O bł. Boże i zdrowie dla członkiń i ich rodzin z 13 Róży p.w. Św. Zyty, a zmarłym wieczną radość nieba

20.07.2024 r. godz.0700 – O bł. Boże i zdrowie dla członkiń i ich rodzin z 21 Róży p.w. Serca Jezusowego

26.07.2024 r. godz.1800 – O bł. Boże i zdrowie dla członkiń i ich rodzin z 1 Róży p.w. Św. Maksymiliana Kolbego

SIERPIEŃ

04.08.2024 r. godz.1800 – W intencji Żywego Różańca

07.08.2024 r. godz.1800 – Za zmarłych z Żywego Różańca

10.08.2024 r. godz.0700 – O bł. Boże i zdrowie dla członkiń i ich rodzin z 21 Róży p.w. Serca Jezusowego

10.08.2024 r. godz.1800 – O bł. Boże i zdrowie dla członków i ich rodzin z VI Róży M p. w. Bł. Ks. B. Komorowskiego

11.08.2024 r. godz.0930 – O bł. Boże, zdrowie i potrzebne łaski dla członkiń i ich rodzin z 15 Róży p.w. Św. Judy Tadeusza

15.08.2024 r. godz.0800 – O bł. Boże i zdrowie dla członkiń i ich rodzin z 13 Róży p.w. Św. Zyty, a zmarłym wieczną radość nieba

16.08.2024 r. godz.0700 – † Jadwiga Lewandowska z 21 Róży – m-c po śmierci – int. od ŻR

17.08.2024 r. godz.1800 – Za zmarłe członkinie z 32 Róży p.w. Matki Boskiej Królowej Polski

18.08.2024 r. godz.0930 – O bł. Boże i zdrowie dla członkiń i ich rodzin z 28 Róży p.w. Matki Bożej Jasnogórskiej z okazji 47 Rocznicy powstania Róży, a zmarłym wieczną   radość nieba

22.08.2024 r. godz.1800 – O bł. Boże i zdrowie dla członkiń i ich rodzin z 1 Róży p.w. Św. Maksymiliana Kolbego

25.08.2024 r. godz.0630 – † Antonina Grot z 13 Róży - int. z pogrzebu

27.08.2024 r. godz.0700 – † Antonina Grot z 13 Róży - m- c po śmierci - int. od ŻR

28.08.2024 r. godz.0700 – † Wanda Nalepa z 1 Róży N - 1 r. śmierci - int. od ŻR

 

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

28.07.2024 r.  godz. 1330 – Akcja Katolicka                           25.08.2024 r.  godz. 1330 – Róża 26 N

  godz. 1430 – Róża 19 N                                                                               godz. 1430 – Róża 28 N

  godz. 1530 – Róża 21 N                                                                               godz. 1530 – Róża 30 N

  godz. 1630 – Cicha Adoracja                                                                         godz. 1630 – Cicha Adoracja

 

DYŻUR PRZY SZTANDARZE ŻAŁOBNYM NA MSZY ŚW. W ŚRODĘ :

03.07.2024r. O GODZ. 1800 PEŁNI 18 RÓŻA NIEWIAST P.W. ŚW. BERNADETY

07.08.2024r. O GODZ. 1800 PEŁNI 19 RÓŻA NIEWIAST P.W. ŚW. BARBARY

 

MAJ - CZERWIEC 2024 r. (Nr 597 – 598)

 

MAJ

Za formację zakonnic, zakonników i seminarzystów

Módlmy się, aby zakonnice, zakonnicy i seminarzyści dojrzewali na swojej drodze powołania dzięki formacji ludzkiej, duszpasterskiej, duchowej i wspólnotowej, która doprowadzi ich do bycia wiarygodnymi świadkami Ewangelii.

CZERWIEC

Za ludzi, którzy uciekają ze swojego kraju

Módlmy się, aby migranci, uciekający przed wojnami lub głodem, zmuszeni do podróży pełnych niebezpieczeństw i przemocy, znajdowali w krajach, które ich przyjmują, gościnę i nowe możliwości życia.

 

INTENCJE MSZALNE ŻYWEGO RÓŻAŃCA

MAJ

01.05.2024 r. godz.1800 – Za zmarłych z Żywego Różańca

04.05.2024 r. godz.0800 – † Urszula Jóskowska z 8 Róży - z pogrzebu

05.05.2024 r. godz.1800 – W intencji Żywego Różańca

06.05.2024 r. godz.0700 – † Feliksa Kozłowska z 21 Róży - z pogrzebu

11.05.2024 r. godz.0700 – † Urszula Jóskowska z 8 Róży - z pogrzebu

11.05.2024 r. godz.0800 – O bł. Boże i zdrowie dla członkiń i ich rodzin z 13 Róży  p.w. Św. Zyty, a zmarłym wieczną radość nieba

12.05.2024 r. godz.0630 – † Teresa Sobków z 19 Róży – m-c po śmierci – int. od ŻR

12.05.2024 r. godz.0930 – O bł. Boże, zdrowie i potrzebne łaski dla członkiń i ich rodzin z 15 Róży p.w. Św. Judy Tadeusza

14.05.2024 r. godz.0700 – † Feliksa Kozłowska z 21 Róży - z pogrzebu

16.05.2024 r. godz.0800 – Dziękczynna z prośbą o bł. Boże, potrzebne łaski i opiekę Bożą dla ks. Prob. Zbigniewa Cichona z okazji 37 Rocznicy Święceń Kapłańskich – int. od Wspólnoty ŻR

22.05.2024 r. godz.0700 – † Feliksa Kozłowska z 21 Róży - z pogrzebu

28.05.2024 r. godz.0700 – † Teresa Sobków z 19 Róży - z pogrzebu

28.05.2024 r. godz.0800 – Za zmarłe członkinie z 32 Róży p.w. Matki Boskiej Królowej Polski

 

CZERWIEC

02.06.2024 r. godz.1800 – W intencji Żywego Różańca

03.06.2024 r. godz.0700 – † Teresa Sobków z 19 Róży - z pogrzebu

05.06.2024 r. godz.1800 – Za zmarłych z Żywego Różańca

07.06.2024 r. godz.0800 – O bł. Boże i potrzebne łaski dla Ks. Proboszcza z okazji imienin z prośbą o opiekę Bożą na dalsze lata posługi kapłańskiej – int. od Wspólnoty ŻR

11.06.2024 r. godz.0700 – † Teresa Sobków z 19 Róży - z pogrzebu

12.06.2024 r. godz.0800 – O bł. Boże i zdrowie dla członkiń i ich rodzin z 13 Róży p.w. Św. Zyty, a zmarłym wieczną radość nieba

16.06.2024 r. godz.0930 – O bł. Boże, zdrowie i potrzebne łaski dla członkiń i ich rodzin z 15 Róży p.w. Św. Judy Tadeusza

18.06.2024 r. godz.0700 – † Teresa Sobków z 19 Róży - z pogrzebu

20.06.2024 r. godz.0800 – O bł. Boże i zdrowie dla członkiń i ich rodzin z 26 Róży p.w. Św. Marii Magdaleny, a zmarłym wieczną radość nieba

30.06.2024 r. godz.0800 – † Helena Mejer z 21 Róży – int. od członkiń z 21 Róży p.w. Serca Jezusowego

 

 ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

 

26.05.2024r. godz. 1330 – Akcja Katolicka                           30.06.2024 r. godz. 1330 – Róża 15 N

 godz. 1430 – Róża 13 N                                                                             godz. 1430 – Róża 16 N

 godz. 1530 – Róża 14 N                                                                             godz. 1530 – Róża 18 N

 godz. 1630 – Cicha Adoracja                                                                      godz. 1630 – Cicha Adoracja

 

DYŻUR PRZY SZTANDARZE ŻAŁOBNYM NA MSZY ŚW. W ŚRODĘ :

01.05.2024r. O GODZ. 1800 PEŁNI 15 RÓŻA NIEWIAST  PW. ŚW. JUDY TADEUSZA

05.06.2024r. O GODZ. 1800 PEŁNI 16 RÓŻA NIEWIAST PW. ŚW. KATARZYNY MĘCZENNICY

 

MARZEC - KWIECIEŃ 2024 r. (Nr 595 – 596)

MARZEC

Za współczesnych męczenników

Módlmy się, aby osoby, które w różnych częściach świata ryzykują życie dla Ewangelii, zarażały Kościół swoją odwagą i swoim misyjnym zapałem.

KWIECIEŃ

O docenianie roli kobiet

Módlmy się, aby godność kobiet i ich bogactwo były uznawane w każdej kulturze i aby ustała dyskryminacja, jakiej doświadczają one w różnych częściach świata.

 

INTENCJE MSZALNE ŻYWEGO RÓŻAŃCA

MARZEC

03.03.2024 r. godz. 1800 – W intencji Żywego Różańca

04.03.2024 r. godz. 0700 – † Bożena Magnuszewska z 16 Róży - int. z pogrzebu

06.03.2024 r. godz. 0800 – † Krystyna Drozdowska zelatorka 15 Róży w 12 r. śmierci - int. od członkiń 15 Róży p.w. św. Judy Tadeusza

06.03.2024 r. godz. 1800 – Za zmarłych z Żywego Różańca

07.03.2024 r. godz. 0800 – O bł., Boże i zdrowie dla członkiń i ich rodzin z 13 Róży p.w. Św. Zyty, a zmarłym wieczną radość nieba

08.03.2024 r. godz. 0800 – † Bożena Magnuszewska z 16 Róży - z pogrzebu

09.03.2024 r. godz. 0800 – † Wiesław Bielski z I Róży M - int. z pogrzebu

11.03.2024 r. godz. 0700 – † Seweryna Dziurzyńska z 15 Róży w 1 r. śmierci - int. od ŻR

12.03.2024 r. godz. 0800 – † Wiesław Bielski z I Róży M - int. z pogrzebu

17.03.2024 r. godz. 0930 – O bł. Boże, zdrowie i potrzebne łaski dla członkiń i ich rodzin z 15 Róży p.w. Św. Judy Tadeusza z okazji 51 Rocznicy powstania Róży, a dla zmarłych członkiń wieczną radość nieba

20.03.2024 r. godz. 1800 – † Wiesław Bielski z I Róży M - int. z pogrzebu

21.03.2024 r. godz. 1800 – O bł. Boże i zdrowie dla członków i ich rodzin z VI Róży M

22.03.2024 r. godz. 0700 – † Halina Opała z 6 Róży w 1 r. śmierci - int. od ŻR

31.03.2024 r. godz. 0600 – † Urszula Jóskowska z 8 Róży - m-c po śmierci - int. od ŻR

31.03.2024 r. godz. 0800 – O bł. Boże i zdrowie dla członkiń i ich rodzin z 21 Róży p.w. Serca Jezusowego

 

KWIECIEŃ

01.04.2024r. godz. 0930 – † Teresa Gottmannshausen z 7 Róży - 1 r. śmierci - int. od ŻR

03.04.2024r. godz. 1800 – Za zmarłych z Żywego Różańca

04.04.2024r. godz. 0800 – † Romualda Kuligowska z 14 Róży - int. z pogrzebu

06.04.2024r. godz. 0700 – † Irena Chłąd z 21 Róży - 1 r. śmierci - int. od ŻR

07.04.2024r. godz. 1800 – W intencji Żywego Różańca

09.04.2024r. godz. 1800 – O bł. Boże i zdrowie dla członkiń i i ich rodzin z 14 Róży p.w. Św. Cecylii, a zmarłym wieczną radość nieba

10.04.2024r. godz. 0700 – † Ryszard Rutkowski z VI Róży M - 1 r. śmierci - int. od ŻR

12.04.2024r. godz. 0700 – † Romualda Kuligowska z 14 Róży - int. z pogrzebu

13.04.2024r. godz. 0700 – † Irena Chłąd z 21 Róży - int. od 21 Róży p.w. Serca Jezusowego

14.04.2024r. godz. 0930 – O bł. Boże, zdrowie i potrzebne łaski dla członkiń i ich rodzin z 15 Róży p.w. Św. Judy Tadeusza

16.04.2024r. godz. 0800 – O bł. Boże i zdrowie dla członkiń i ich rodzin z 18 Róży p.w. Św. Bernadety w Dniu Patronki

16.04.2024r. godz. 1800 – † Romualda Kuligowska z 14 Róży - int. z pogrzebu

17.04.2024r. godz. 1800 – O bł. Boże i zdrowie dla członkiń i ich rodzin z 32 Róży p.w. Matki Boskiej Królowej Polski

19.04.2024r. godz. 1800 – † Urszula Jóskowska z 8 Róży - int. z pogrzebu

20.04.2024r. godz. 0700 – † Romualda Kuligowska z 14 Róży - int. z pogrzebu

22.04.2024r. godz. 1800 – † Urszula Jóskowska z 8 Róży - int. z pogrzebu

24.04.2024r. godz. 1800 – † Romualda Kuligowska z 14 Róży - int. z pogrzebu

27.04.2024r. godz. 0700 – † Urszula Jóskowska z 8 Róży - int. z pogrzebu

27.04.2024r. godz. 0800 – O bł. Boże i zdrowie dla członkiń i ich rodzin z 13 Róży p.w. Św. Zyty w Dniu Patronki, a zmarłym wieczną radość nieba

30.04.2024r. godz. 1800 – † Urszula Jóskowska z 8 Róży - int. z pogrzebu

 

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

24.03.2024 r. godz.1330 – Akcja Katolicka                        28.04.2024 r. godz.1330 – Róża 7 N

                      godz.1430 – Róża 1 N                                                       godz.1430 – Róża 8 N

                      godz.1530 – Róża 5 N                                                       godz.1530 – Róża 10 N

                      godz.1630 – Cicha Adoracja                                               godz.1630 – Cicha Adoracja

 

DYŻUR PRZY SZTANDARZE ŻAŁOBNYM NA MSZY ŚW. W ŚRODĘ :

06.03.2024r. O GODZ.  1800 PEŁNI 13 RÓŻA NIEWIAST PW. ŚW. ZYTY

 03.04.2024r. O GODZ.  1800 PEŁNI 14 RÓŻA NIEWIAST PW. ŚW. CECYLII

 

 

STYCZEŃ - LUTY 2024 r. (Nr 593 – 594)

 

STYCZEŃ

O dar różnorodności w Kościele

Módlmy się, aby Duch Święty pomagał rozpoznawać dar różnych charyzmatów we wspólnotach chrześcijańskich i odkrywać bogactwo różnych obrządków w łonie Kościoła katolickiego.

 

LUTY

Za chorych terminalnie

Módlmy się aby chorzy w terminalnej fazie swojego życia oraz ich rodziny otrzymywali zawsze niezbędną opiekę i wsparcie, zarówno pod względem medycznym, jak i ludzkim.

 

INTENCJE MSZALNE ŻYWEGO RÓŻAŃCA

 

STYCZEŃ

01.01.2024r. godz. 0800 – † Leonarda Szajda z 19 Róży w 1 r. śmierci - int. od ŻR

01.01.2024r. godz. 1800 – † Stanisława (k) Krach z 5 Róży N

02.01.2024r. godz. 0700 – † Danuta Bąba z 26 Róży - z pogrzebu

03.01.2024r. godz. 1800 – Za zmarłych z Żywego Różańca

05.01.2024r. godz. 0700 – † Józef Wereski z I Róży M - z pogrzebu

05.01.2024r. godz. 0800 – O bł. Boże i zdrowie dla członkiń i ich rodzin z 1 Róży N p.w. Św. Maksymiliana Kolbego

07.01.2024r. godz. 1800 – W intencji Żywego Różańca

08.01.2024r. godz. 0700 – † Danuta Bąba z 26 Róży - z pogrzebu

08.01.2024r. godz. 0800 – † Stanisława (k) Krach z 5 Róży N

08.01.2024r. godz. 0800 – † Józef Wereski z I Róży M - z pogrzebu

10.01.2024r. godz. 0700 – † Alina Ćwiklińska z 21 Róży w 1 r. śmierci - int. od ŻR

10.01.2024r. godz. 0800 – † Stanisława (k) Krach z 5 Róży N

10.01.2024r. godz. 0800 – † Józef Wereski z I Róży M - z pogrzebu

12.01.2024r. godz. 0800 – † Danuta Bąba z 26 Róży - z pogrzebu

14.01.2024r. godz. 0930 – O bł. Boże, zdrowie i potrzebne łaski dla członkiń i ich rodzin z 15 Róży p.w. Św. Judy Tadeusza

15.01.2024r. godz. 0700 – † Józef Wereski z I Róży M - z pogrzebu

15.01.2024r. godz. 0800 – O bł., Boże i zdrowie dla członkiń i ich rodzin z 13 Róży p.w.   Św. Zyty, a zmarłym wieczną radość nieba

16.01.2024r. godz. 0700 – † Stanisława (k) Krach z 5 Róży N

17.01.2024r. godz. 0700 – †† Alina Ćwiklińska oraz Honorata Kujawska z 21 Róży w  rocznicę ich śmierci - int. od 21 Róży p.w. Serca Jezusowego

18.01.2024r. godz. 0800 – † Danuta Bąba z 26 Róży - z pogrzebu

19.01.2024r. godz. 0800 – † Stanisława (k) Krach z 5 Róży N

19.01.2024r. godz. 0800 – † Bożena Magnuszewska z 16 Róży - m-c po śmierci - int. od ŻR

20.01.2024r. godz. 0700 – † Józef Wereski z I Róży M - z pogrzebu

20.01.2024r. godz. 0700 – † Wiesław Bielski z I Róży M - m-c po śmierci - int. od ŻR

22.01.2024r. godz. 0800 – † Stanisława (k) Krach z 5 Róży N

22.01.2024r. godz. 0800 – † Danuta Bąba z 26 Róży - z pogrzebu

25.01.2024r. godz. 0800 – † Stanisława (k) Krach z 5 Róży N

25.01.2024r. godz. 0800 – † Józef Wereski z I Róży M - z pogrzebu

27.01.2024r. godz. 0800 – † Alicja Stojaczyk z byłej 4 Róży N - m-c po śmierci - int. od ŻR

31.01.2024r. godz. 0800 – † Stanisława (k) Krach z 5 Róży N

 

LUTY

01.02.2024r. godz. 1800 – Za zmarłych członków z IV i VI Róży M

03.02.2024r. godz. 0800 – O bł. Boże, zdrowie i potrzebne łaski dla Ks. Proboszcza  Zbigniewa Cichona w dniu urodzin – int. od Wspólnoty ŻR

04.02.2024r. godz. 1800 – W intencji Żywego Różańca

06.02.2024r. godz. 0800 – O bł., Boże i zdrowie dla członkiń i ich rodzin z 13 Róży p.w.  Św. Zyty, a zmarłym wieczną radość nieba

07.02.2024r. godz. 1800 – Za zmarłych z Żywego Różańca

09.02.2024r. godz. 0700 – † Marianna Szymczak z 4 Róży w 1 r. śmierci - int. od ŻR

14.02.2024r. godz. 1900 – † Wiesław Bielski z I Róży M - int. z pogrzebu

15.02.2024r. godz. 0800 – † Bożena Magnuszewska z 16 Róży - int. z pogrzebu

18.02.2024r. godz. 0930 – O bł. Boże, zdrowie i potrzebne łaski dla członkiń i ich rodzin z   15 Róży p.w. Św. Judy Tadeusza

19.02.2024r. godz. 1800 – † Wiesław Bielski z I Róży M - int. z pogrzebu

20.02.2024r. godz. 1800 – † Bożena Magnuszewska z 16 Róży - int. z pogrzebu

23.02.2024r. godz. 0800 – † Wiesław Bielski z I Róży M - int. z pogrzebu

23.02.2024r. godz. 1800 – O bł. Boże i zdrowie dla członkiń i ich rodzin z 19 Róży p.w.  Św. Barbary, a zmarłym wieczną radość nieba

26.02.2024r. godz. 0800 – † Bożena Magnuszewska z 16 Róży - int. z pogrzebu

28.02.2024r. godz. 1800 – † Wiesław Bielski z I Róży M - int. z pogrzebu

29.02.2024r. godz. 0800 – † Bożena Magnuszewska z 16 Róży - int. z pogrzebu

 

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

28.01.2024 r. godz. 1330 – Akcja Katolicka                           25.02.2024 r. godz. 1330 – Róża  II M

                       godz. 1430  – Róża 32 N                                                      godz. 1430 – Róża  V M       

                       godz. 1530  – Róża I M                                                        godz. 1530 – Róża  VI M       

                       godz. 1630 –  Cicha Adoracja                                               godz. 1630 – Cicha Adoracja 

DYŻUR PRZY SZTANDARZE ŻAŁOBNYM NA MSZY ŚW. W ŚRODĘ :

03.01.2024r. O GODZ. 1800 PEŁNI 8 RÓŻA NIEWIAST PW.  ŚW. WOJCIECHA

07.02.2024r. O GODZ. 1800 PEŁNI 10 RÓŻA NIEWIAST PW.   ŚW. JERZEGO

 

LISTOPAD - GRUDZIEŃ 2023 r. (Nr 591 – 592)

 

LISTOPAD

Za Papieża.

Módlmy się, za Papieża, aby pełniąc swoją misję z pomocą Ducha Świętego, nadal towarzyszył w wierze powierzonej mu trzodzie.

GRUDZIEŃ

Za osoby z niepełnosprawnościami.

Módlmy się, aby osoby z niepełnosprawnościami były w centrum uwagi społeczeństwa, a instytucje promowały programy integracyjne, które zwiększyłyby ich aktywne uczestnictwo.

 

INTENCJE MSZALNE ŻYWEGO RÓŻAŃCA

 LISTOPAD

01.11.2023 r. godz. 0630 – Za zmarłe członkinie z 16 Róży p.w. Św. Katarzyny Męczennicy

01.11.2023 r. godz. 0800 – † Ks. Proboszcz Andrzej Rurarz oraz zmarli księża z naszej parafii – int. od ŻR

05.11.2023 r. godz. 1800 – W intencji Żywego Różańca

07.11.2023 r. godz. 0700 – † Wanda Nalepa z 1 Róży N – int. z pogrzebu

08.11.2023 r. godz. 0800 – † Małgorzata Westphal z 1 Róży N – int. z pogrzebu

08.11.2023 r. godz. 1800 – Za zmarłych z Żywego Różańca

10.11.2023 r. godz. 0700 – Za zmarłe członkinie z 21 Róży p.w. Serca Jezusowego

10.11.2023 r. godz. 0800 – Za zmarłe członkinie z 13 Róży p.w. Św. Zyty

14.11.2023 r. godz. 0700 – † Wanda Nalepa z 1 Róży N – int. z pogrzebu

14.11.2023 r. godz. 0700 – † Małgorzata Westphal z 1 Róży N – int. z pogrzebu

14.11.2023 r. godz. 1800 – Za zmarłe członkinie z 18 Róży p.w. Św. Bernadety

16.11.2023 r. godz. 0800 – † Stanisława Krach z 5 Róży N – m-c po śmierci – int. od ŻR

20.11.2023 r. godz. 1800 – † Małgorzata Westphal z 1 Róży N – int. z pogrzebu

21.11.2023 r. godz. 0800 – † Wanda Nalepa z 1 Róży N – int. od członkiń 1 Róży p.w. Św. Maksymiliana Kolbego

21.11.2023 r. godz. 1800 – Za zmarłych członków z I Róży M p.w. Św. Piotra

22.11.2023 r. godz. 0700 – † Stanisława Krach z 5 Róży N – int. od członkiń 5 Róży p.w. Św. Anny

25.11.2023 r. godz. 0800 – † Małgorzata Westphal z 1 Róży N – int. z pogrzebu

26.11.2023 r. godz. 0930 – Za zmarłe członkinie z 15 Róży p.w. Św. Judy Tadeusza

29.11.2023 r. godz. 0700 – † Małgorzata Westphal z 1 Róży N – int. z pogrzebu

29.11.2023 r. godz. 1800 – Za zmarłe członkinie z 7 Róży p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP

30.11.2023 r. godz. 0800 – † Ks. Prob. Andrzej Rurarz w Dniu Imienin – int. od ŻR

 

GRUDZIEŃ

01.12.2023 r. godz. 0800 – † Stanisława Krach z 5 Róży N – int. od członkiń 5 Róży p.w. Św. Anny

03.12.2023 r. godz. 1800 – W intencji Żywego Różańca

05.12.2023 r. godz. 0630 – † Irmgarda Trykacz z 26 Róży – 1 r. śmierci – int. od ŻR

06.12.2023 r. godz. 1800 – Za zmarłych z Żywego Różańca

07.12.2023 r. godz. 0800 – O bł. Boże i zdrowie dla członkiń i ich rodzin z 13 Róży p.w. Św. Zyty, a zmarłym wieczną radość nieba

08.12.2023 r. godz. 0630 – O bł. Boże i zdrowie dla członkiń i ich rodzin z 21 Róży p.w. Serca Jezusowego

09.12.2023 r. godz. 0630 – † Dorota Myślińska z 21 Róży w 7 r. śmierci – int. od członkiń z 21 Róży p.w. Serca Jezusowego

12.12.2023 r. godz. 1800 – † Stanisława Krach z 5 Róży N – int. od członkiń 5 Róży p.w. Św. Anny

16.12.2023 r. godz. 0630 – † Anna Różańska z 5 Róży N – 1 r. śmierci – int. od ŻR

16.12.2023 r. godz. 0800 – † Ks. Prob. Andrzej Rurarz w 14 r. śmierci - int. od ŻR

17.12.2023 r. godz. 0930 – O bł. Boże, zdrowie i potrzebne łaski dla członkiń i ich rodzin z 15 Róży p.w. Św. Judy Tadeusza

18.12.2023 r. godz. 0630 – † Felicja Redmerska z 14 Róży – m-c po śmierci – int. od ŻR

20.12.2023 r. godz. 0800 – † Stanisława Krach z 5 Róży N – int. od członkiń 5 Róży p.w. Św. Anny

23.12.2023 r. godz. 0630 – O bł. Boże i zdrowie dla członkiń i ich rodzin z 4 Róży N p.w. Św. Antoniego, a zmarłym wieczną radość nieba

25.12.2023 r. godz. 0000 – † Danuta Bąba z 26 Róży – m-c po śmierci – int. od ŻR

25.12.2023 r. godz. 0800 – O bł. Boże i zdrowie dla członkiń i ich rodzin z 14 Róży p.w. Św. Cecylii, a zmarłym wieczną radość nieba

27.12.2023 r. godz. 0700 – † Józef Wereski z I Róży M – m-c po śmierci – int. od ŻR

 

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

 

26.11.2023 r. godz. 1330 – Akcja Katolicka          31.12.2023 r. godz. 1500 – Róża 28 N

                       godz. 1430 – Róża 21 N                                       godz. 1600 – Róża 30 N

                       godz. 1530 – Róża 26 N                                       godz. 1700 – Cicha Adoracja

                       godz. 1630 – Cicha Adoracja

 

DYŻUR PRZY SZTANDARZE ŻAŁOBNYM NA MSZY ŚW. W ŚRODĘ :

08.11.2023r. O GODZ. 1800 PEŁNI 5 RÓŻA NIEWIAST  P.W. ŚW. ANNY

06.12.2023r. O GODZ. 1800 PEŁNI 7 RÓŻA NIEWIAST  P.W. NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP

 

WRZESIEŃ - PAŹDZIERNIK 2023 r. (Nr 589 – 590)

 

WRZESIEŃ

Za ludzi żyjących na marginesie.

Módlmy się, aby ludzie którzy żyją na marginesie społeczeństwa, w nieludzkich warunkach egzystencjalnych, nie byli zapominani przez instytucje i by nigdy nie byli uważani za pozbawionych wartości.

 

PAŹDZIERNIK

Za Synod.

Módlmy się za Kościół, aby przyjął słuchanie i dialog jako styl życia na każdym szczeblu, pozwalając się prowadzić Duchowi Świętemu ku peryferiom świata.

 

INTENCJE MSZALNE ŻYWEGO RÓŻAŃCA

 

WRZESIEŃ

03.09.2023 r. godz.1800 – W intencji Żywego Różańca

06.09.2023 r. godz.1800 – Za zmarłych z Żywego Różańca

10.09.2023 r. godz.0930 – Za zmarłe członkinie 6 Róży N p.w. Św. Jacka Odrowąża

16.09.2023 r. godz.0800 – O bł. Boże i zdrowie dla członkiń i ich rodzin z 13 Róży p.w. Św. Zyty, a zmarłym wieczną radość nieba

17.09.2023 r. godz.0800 – O bł. Boże i zdrowie dla członkiń i ich rodzin z 21 Róży p.w. Serca Jezusowego

17.09.2023 r. godz.0930 – O bł. Boże, zdrowie i potrzebne łaski dla członkiń i ich rodzin z 15 Róży p.w. Św. Judy Tadeusza

26.09.2023 r. godz.1800 – O bł. Boże i zdrowie dla członkiń i ich rodzin z 1 Róży N  p.w. Św. Maksymiliana Kolbego, a zmarłym wieczną radość nieba

30.09.2023 r. godz.0800 – † Ks. Prob. Andrzej Rurarz w dniu urodzin – int. od ŻR

 

PAŹDZIERNIK

01.10.2023 r. godz.1800 – W intencji Żywego Różańca

02.10.2023 r. godz.0700  –  † Wanda Nalepa z 1 Róży N – m-c po śmierci – int. od ŻR

04.10.2023 r. godz.1800 – Za zmarłych z Żywego Różańca

05.10.2023 r. godz.0800 – O bł. Boże i zdrowie dla członkiń i ich rodzin z 13 Róży p.w. Św. Zyty, a zmarłym wieczną radość nieba

08.10.2023 r. godz.0630 – † Władysława Magulska z 21Róży – 1 r. śmierci – int. od ŻR

12.10.2023 r. godz.0700 – † Władysława Magulska z 21Róży w 1 r. śmierci – int. od członkiń 21 Róży p.w. Serca Jezusowego

14.10.2023 r. godz.0700 – O bł. Boże i zdrowie dla członkiń i ich rodzin z 21 Róży  p.w. Serca Jezusowego

19.10.2023 r. godz.0700 – † Stanisława Gryczan z byłej 24Róży – 1 r. śmierci – int. od ŻR

28.10.2023 r. godz.1800 – O bł. Boże, zdrowie i potrzebne łaski dla członkiń i ich rodzin z 15 Róży p.w. Św. Judy Tadeusza w Dniu Patrona

 

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

24.09.2023 r. godz. 1330 – Akcja Katolicka                           29.10.2023 r. godz. 1330 – Róża 16 N

                      godz. 1430 – Róża 14 N                                                         godz. 1430 – Róża 18 N         

                      godz. 1530 – Róża 15 N                                                         godz. 1530 – Róża 19 N

                     godz. 1630 – Cicha Adoracja                                                   godz. 1630 – Cicha Adoracja

 

DYŻUR PRZY SZTANDARZE ŻAŁOBNYM NA MSZY ŚW. W ŚRODĘ :

06.09.2023r. O GODZ. 1800 PEŁNI VI RÓŻA MĘSKA P.W. BŁ. KS. B. KOMOROWSKIEGO

04.10.2023r. O GODZ. 1800 PEŁNI 1 RÓŻA NIEWIAST P.W. ŚW. MAKSYMILIANA KOLBEGO

 

LIPIEC - SIERPIEŃ 2023 r. (Nr 587 – 588)

 

LIPIEC

O życie eucharystyczne.

Módlmy się, aby katolicy stawiali w centrum swojego życia celebrowanie Eucharystii, która głęboko przemienia relacje międzyludzkie oraz otwiera na spotkanie z Bogiem i braćmi.

SIERPIEŃ

Za Światowy Dzień Młodzieży.

Módlmy się, aby Światowy Dzień Młodzieży w Lizbonie pomógł młodym ludziom wyruszać w drogę i dawać świadectwo Ewangelii własnym życiem.

 

INTENCJE MSZALNE ŻYWEGO RÓŻAŃCA

 

LIPIEC

02.07.2023 r. godz. 0800 – † Helena Mejer z 21 Róży - int. od członkiń 21 Róży p.w. Serca Jezusowego

02.07.2023 r. godz. 1800 – W intencji Żywego Różańca

05.07.2023 r. godz. 1800 – Za zmarłych z Żywego Różańca

09.07.2023 r. godz. 0630 – O bł. Boże i opiekę Matki Bożej dla członkiń z 16 Róży p.w. Św. Katarzyny Męczennicy i ich rodzin oraz o miłosierdzie Boże dla zmarłych członkiń

09.07.2023 r. godz. 0930 – O bł. Boże, zdrowie i potrzebne łaski dla członkiń i ich rodzin z 15 Róży p.w. Św. Judy Tadeusza

10.07.2023 r. godz. 0700 – † Teresa Gottmannshausen z 7 Róży - z pogrzebu

16.07.2023 r. godz. 1800 – O bł. Boże i zdrowie dla członkiń i ich rodzin z 14 Róży p.w. Św. Cecylii, a zmarłym wieczną radość nieba

17.07.2023 r. godz. 1800 – O bł. Boże i zdrowie dla członkiń i ich rodzin z 13 Róży p.w. Św. Zyty, a zmarłym wieczną radość nieba

18.07.2023 r. godz. 0700 – O zdrowie i bł. Boże dla Ks. Proboszcza i o wszystkie potrzebne łaski do odzyskania zdrowia – int. od VI Róży M

22.07.2023 r. godz. 0700 – † Teresa Gottmannshausen z 7 Róży - z pogrzebu

23.07.2023 r. godz. 1800 – † Izabela Rybus z 18 Róży - 1 r. śmierci - int. od ŻR

25.07.2023 r. godz. 1800 – O bł. Boże i zdrowie dla członkiń i ich rodzin z 1 Róży N p.w. Św. Maksymiliana Kolbego

30.07.2023 r. godz. 0800 – † Władysława Magulska z 21 Róży - int. od członkiń 21 Róży p.w. Serca Jezusowego

 

SIERPIEŃ

 

02.08.2023 r. godz. 1800 – Za zmarłych z Żywego Różańca

06.08.2023 r. godz. 1800 – W intencji Żywego Różańca

10.08.2023 r. godz. 0930 – O bł. Boże i zdrowie dla członkiń i ich rodzin z 13 Róży p.w. Św. Zyty, a zmarłym wieczną radość nieba

20.08.2023 r. godz. 0930 – O bł. Boże, zdrowie i potrzebne łaski dla członkiń i ich rodzin z 15 Róży p.w. Św. Judy Tadeusza

27.08.2023 r. godz. 0630 – † Wanda Siegner z 23 Róży - 1 r. śmierci - int. od ŻR

31.08.2023 r. godz. 1800 – † Irena Egiert z 18 Róży - 1 r. śmierci - int. od ŻR

 

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

30.07.2023 r. godz. 1330 – Akcja Katolicka                           27.08.2023 r. godz. 1330 – Róża 8 N

                       godz. 1430 – Róża 6 N                                                         godz. 1430 – Róża 10 N

                       godz. 1530 – Róża 7 N                                                         godz. 1530 – Róża 13 N

                      godz. 1630 – Cicha Adoracja                                                 godz. 1630 – Cicha Adoracja

 

DYŻUR PRZY SZTANDARZE ŻAŁOBNYM NA MSZY ŚW. W ŚRODĘ :

05.07.2023r. O GODZ. 1800 PEŁNI II RÓŻA MĘSKA P.W. ŚW. JÓZEFA

02.08.2023r. O GODZ. 1800 PEŁNI V RÓŻA MĘSKA P.W. ŚW. ANDRZEJA BOBOLI

 

MAJ - CZERWIEC 2023 r. (Nr 585 – 586)

 

MAJ

Za ruchy i grupy kościelne.

Módlmy się, aby ruchy i grupy kościelne każdego dnia na nowo odkrywały swoją misję ewangelizacyjną, oddając swoje charyzmaty na służbę w potrzebach świata.

CZERWIEC

O zniesienie tortur.

Módlmy się, aby wspólnota międzynarodowa podjęła konkretne działania, zmierzające do zniesienia tortur, zapewniając wsparcie ofiarom i ich rodzinom.

 

INTENCJE MSZALNE ŻYWEGO RÓŻAŃCA

 

MAJ

01.05.2023r. godz.1800 – † Seweryna Dziurzyńska z 15 Róży - z pogrzebu

03.05.2023r. godz.1800 – Za zmarłych z Żywego Różańca

05.05.2023r. godz.0800 – † Teresa Gottmannshausen z 7 Róży - m-c po śmierci - int. od ŻR

06.05.2023r. godz.0800 – † Teresa Gottmannshausen z 7 Róży - z pogrzebu

07.05.2023r. godz.1800 – W intencji Żywego Różańca

08.05.2023r. godz.0800 – † Irena Chłąd z 21 Róży – m-c po śmierci – int. od ŻR

09.05.2023r. godz.0800 – † Irena Żukowska z 15 Róży - 1 r. śmierci - int. od ŻR

12.05.2023r. godz.0700 – † Teresa Gottmannshausen z 7 Róży - z pogrzebu

15.05.2023r. godz.0700 – † Irena Chłąd z 21 Róży - z pogrzebu

16.05.2023r. godz.0800 – Dziękczynna z prośbą o bł. Boże, potrzebne łaski i opiekę Bożą dla ks. Prob. Zbigniewa Cichona z okazji 36 Rocznicy Święceń Kapłańskich – int. od Wspólnoty ŻR

18.05.2023r. godz.0700 – † Irena Chłąd z 21 Róży - z pogrzebu

21.05.2023r. godz.0800 – † Władysława Magulska z 21 Róży - int. od członkiń 21 Róży p.w. Serca Jezusowego

22.05.2023r. godz.0700 – † Teresa Gottmannshausen z 7 Róży - z pogrzebu

24.05.2023r. godz.0700 – † Teresa Gottmannshausen z 7 Róży - z pogrzebu

28.05.2023r. godz.0930 – O bł. Boże, zdrowie i potrzebne łaski dla członkiń i ich rodzin z 15 Róży p.w. Św. Judy Tadeusza

29.05.2023r. godz.0700 – † Irena Chłąd z 21 Róży - z pogrzebu

30.05.2023r. godz.0800 – † Irena Chłąd z 21 Róży - z pogrzebu

31.05.2023r. godz.1800 – † Teresa Gottmannshausen z 7 Róży - z pogrzebu

31.05.2023r. godz.1800 – † Ryszard Rutkowski z VI Róży – m-c po śmierci – int. od ŻR

 

CZERWIEC

01.06.2023r. godz.1800 – † Irena Chłąd z 21 Róży - z pogrzebu

04.06.2023r. godz.1800 – W intencji Żywego Różańca

05.06.2023r. godz.0800 – † Teresa Gottmannshausen z 7 Róży - z pogrzebu

05.06.2023r. godz.1800 – † Irena Chłąd z 21 Róży - z pogrzebu

07.06.2023r. godz.0800 – O bł. Boże i potrzebne łaski dla Ks. Proboszcza z okazji imienin z prośbą o opiekę Bożą na dalsze lata posługi kapłańskiej – int. od Wspólnoty ŻR

07.06.2023r. godz.1800 – Za zmarłych z Żywego Różańca

09.06.2023r. godz.0800 – † Teresa Gottmannshausen z 7 Róży - z pogrzebu

09.06.2023r. godz.1800 – † Irena Chłąd z 21 Róży - z pogrzebu

10.06.2023r. godz.0800 – † Ryszard Rutkowski z VI Róży – int. od członków VI Róży p.w. Bł. Ks. B. Komorowskiego

11.06.2023r. godz.0930 – O bł. Boże, zdrowie i potrzebne łaski dla członkiń i ich rodzin z 15 Róży p.w. Św. Judy Tadeusza

12.06.2023r. godz.1800 – † Teresa Gottmannshausen z 7 Róży - z pogrzebu

13.06.2023r. godz.1800 – O bł. Boże i zdrowie dla członkiń i ich rodzin z 4 Róży N p.w. Św. Antoniego w Dniu Patrona, a zmarłym wieczną radość nieba

17.06.2023r. godz.0700 – † Teresa Gottmannshausen z 7 Róży - z pogrzebu

18.06.2023r. godz.0800 – O bł. Boże i zdrowie dla członkiń i ich rodzin z 21 Róży p.w. Serca Jezusowego

20.06.2023r. godz.0800 – † Teresa Gottmannshausen z 7 Róży - z pogrzebu

 

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

28.05.2023r. godz. 1330 – Akcja Katolicka                           25.06.2023 r. godz. 1330 – Róża 1 N

                      godz. 1430 – Róża V M                                                         godz. 1430 – Róża 4 N  

                      godz. 1530 – Róża VI M                                                        godz. 1530 – Róża 5 N              

                      godz. 1630 – Cicha Adoracja                                                 godz. 1630 – Cicha Adoracja

DYŻUR PRZY SZTANDARZE ŻAŁOBNYM NA MSZY ŚW. W ŚRODĘ :

03.05.2023r. O GODZ. 1800 PEŁNI 32 RÓŻA NIEWIAST PW. MATKI BOSKIEJ KRÓLOWEJ POLSKI

07.06.2023r. O GODZ. 1800 PEŁNI I RÓŻA MĘSKA PW. ŚW. PIOTRA

Parafia rzymskokatolicka św. Stanisława Biskupa Męczennika | 80-444 Gdańsk - Wrzeszcz | stanislawbiskup.pl

Powrót do góry