Godziny otwarcia:

W czasie roku szkolnego:

Poniedziałek, środa, piątek w godz. 17.00 - 19.00 
Wtorek, czwartek w godz. 09.00 - 11.00

W miesiącach wakacyjnych (lipiec i sierpień):

Poniedziałek, środa, piątek w godz. 17.00 - 18.00 
Wtorek, czwartek w godz. 09.00 - 11.00

Adres e-mail naszego biura - tu prosimy kierować korespondencję: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO

Chrzest święty udzielany jest w pierwszą i trzecią niedzielę miesiąca podczas Mszy św. o godz. 12.30 w kościele. Zgłoszenia dziecka do chrztu świętego dokonuje rodzic osobiście w biurze parafialnym, przynajmniej tydzień przed planowaną datą  chrztu. Na uroczystość chrzcielną należy przygotować świecę i tzw. białą szatę oraz pamiątki chrztu św. do poświęcenia.

Przy zapisie dziecka do chrztu świętego należy przedłożyć:

 • akt urodzenia dziecka z U.S.C.; w przypadku dokumentów z zagranicy tłumaczenie dokumentów na język polski
 • świadectwo ślubu kościelnego rodziców dziecka;
 • dla rodziców chrzestnych mieszkających poza naszą parafią - poświadczenie z ich parafii, iż mogą podjąć rolę ojca chrzestnego i matki chrzestnej
 • dla zamieszkujących poza naszą parafią - zgodę na udzielenie Sakramentu Chrztu z parafii zamieszkania rodziców i dziecka

Rodzicami chrzestnymi mogą być:

 • katolicy, którzy skończyli 16. rok życia i przyjęli sakrament Bierzmowania;
 • uczniowie legitymujący się Indeksem Katechizacji;
 • wierzący i praktykujący;
 • małżonkowie - żyjący w sakramentalnym małżeństwie (po ślubie kościelnym)

 

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

Chęć zawarcia sakramentu małżeństwa narzeczeni zgłaszają osobiście najpóźniej 3 miesiące przed planowanym terminem ślubu w kancelarii parafialnej narzeczonej lub narzeczonego. Termin ślubu można zarezerwować wcześniej.

Należy dostarczyć następujące dokumenty:

 • metryki chrztu świętego obojga narzeczonych (chyba, że chrzest miał miejsce w parafii, w której spisywany jest tzw. protokół przedmałżeński) wydane w okresie ostatnich 3 miesięcy;
 • dowody osobiste;
 • świadectwo katechizacji z ostatniej klasy ukończonej szkoły
 • potwierdzenie ukończenia katechizacji przedmałżeńskiej
 • świadectwa Bierzmowania (chyba, że jest odnotowane na metryce chrzcielnej)
 • w wypadku wdowców i wdów - kościelny akt zgonu współmałżonka.

Po zgłoszeniu się w kancelarii parafialnej i spisaniu wstępnej części Kanonicznego Protokołu Badania Narzeczonych należy odbyć nauki w Poradnictwie Rodzinnym. Dostarczyć prośbę o wygłoszenie zapowiedzi do parafii drugiej strony. Przystąpić do Sakramentu Pokuty i Pojednania (pierwsza spowiedź po zgłoszeniu zapowiedzi, druga w przededniu lub dniu ślubu). Następnie ustala się termin drugiego spotkania z kapłanem i wówczas należy zgłosić się do biura parafialnego celem dokończenia protokołu przedmałżeńskiego (przynieść zaświadczenia ukończonych nauk i wygłoszonych zapowiedzi) oraz by omówić przebieg ceremonii ślubnej. Jeśli związek małżeński ma pobłogosławić kapłan z innej parafii należy to również zgłosić w czasie tego spotkania. Prosimy również o wcześniejsze poinformowanie, że w czasie ceremonii ślubnej ma grać na instrumencie lub śpiewać solista. Jeżeli narzeczeni pragną zawrzeć związek małżeński konkordatowy (posiadający skutki cywilne i kościelne) to nie wcześniej niż na 3 miesiące przed planowaną datą ślubu muszą zgłosić się do Urzędu Stanu Cywilnego, aby odebrać zaświadczenie potwierdzające, iż nie ma przeszkód cywilnych i dostarczyć je do biura parafialnego. W razie zmiany terminu ślubu lub rezygnacji z zawarcia związku należy o tym bezwzględnie powiadomić duszpasterza.

ABC przygotowania do ślubu

kliknij w powyższy link

 

ZGŁOSZENIE POGRZEBU PARAFIANINA

Pogrzeb parafianina można zgłosić o każdej porze dnia, najlepiej jednak w czasie pracy kancelarii parafialnej. Należy dostarczyć akt zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego oraz podać kiedy i przez kogo był zaopatrzony sakramentami św. (np. zaświadczenie od ks. kapelana szpitala). W kancelarii w kartotece parafialnej i w księdze zmarłych dokonuje się adnotacji o śmierci parafianina, ustala datę i godzinę mszy św. pogrzebowej oraz miejsce i godzinę pogrzebu na cmentarzu. Jeśli zmarły nie jest naszym parafianinem należy dostarczyć zgodę na pogrzeb od duszpasterza parafii z której pochodził.

 

WEZWANIE DO CHOREGO LUB UMIERAJĄCEGO Z SAKRAMENTAMI ŚW.

Parafian chorych, starszych i niepełnosprawnych, którzy nie mogą uczestniczyć we Mszy św. i przyjmować sakramentów św. w kościele, duszpasterz odwiedza z Komunią świętą w pierwszą sobotę miesiąca (z wyjątkiem dwóch miesięcy wakacyjnych).
Chorych, którzy pragną korzystać z posługi kapłanów należy wcześniej zgłosić w biurze parafialnym osobiście lub telefonicznie albo zakrystii po mszy św.
Szafarze Nadzwyczajni Komunii św. zanoszą w niedzielę Komunię św. chorym uprzednio zgłoszonym.

W nagłych wypadkach, do ciężko chorych lub umierających można wezwać kapłana o każdej porze dnia i nocy.
WEZWANIA KAPŁANA NIE NALEŻY ODKŁADAĆ NA OSTATNIĄ CHWILĘ!

 

ROZMOWY I PORADY DUSZPASTERSKIE

Pomoc i poradę duszpasterską można uzyskać w godzinach pracy biura parafialnego.

 

Parafia rzymskokatolicka św. Stanisława Biskupa Męczennika | 80-444 Gdańsk - Wrzeszcz | stanislawbiskup.pl

Powrót do góry