ks. Proboszcz mgr Zbigniew Cichon
od 2010.01.15
Dziekan Dekanatu Gdańsk Wrzeszcz
Asystent DIAK AG
Kapelan Koła Polonii Gdańskiej
Opiekun Pamiątek po Bł. Ks. Bronisławie w Sali Tradycji

Obowiązki duszpasterskie w parafii AD. 2020:

 1. Żywy Różaniec
 2. KSM Semper Fidelis
 3. Szafarze Nadzwyczajni Komunii Świętej
 4. Parafialny Oddział Akcji Katolickiej
 5. Parafialny Zespół Caritas
 6. Redakcja „Skałki” i „Kamyczka”
 7. Rady Parafialne: Duszpasterska i Ekonomiczna
 8. Strona Parafialna stanislawbiskup.pl
 9. Przygotowanie do I Komunii Świętej wraz z S. Jankantą
 10. Schola „Gloria” z S. Jankantą
 11. Gablotki i plakaty
 12. Opieka Duszpasterska Drużyny Harcerskiej

 


ks. mgr Łukasz Zakrzewski
wikariusz od 2021-08-22

Obowiązki duszpasterskie w parafii AD. 2021:

 1. Bierzmowanie
 2. I Krąg Kościoła Domowego 
 3. Grupa Modlitewna „Moriah”
 4. Chorzy
 5. Wspólnota Młodzieżowa „Ogień Miłosierdzia” + zespół muzyczny
 6. Krąg Biblijny
 7. Katechezy dla dorosłych
 8. Liturgiczna Służba Ołtarza

ks. dr Krzysztof Mierzejewski
Sędzia w Gdańskim Trybunale Metropolitalnym
Pomoc duszpasterska od 2021-08-22

 1. Apostolat Maryjny
 2. Rodzina Serca Miłości Ukrzyżowanej AG

ks. Kanonik mgr Roman Łabonarski
Pomoc duszpasterska od 2023-07-01

 1.  II Krąg Kościoła Domowego
 2. Schola Emmanuel z p. Izą
 3. Chorzy

 

Kapłani pracujący w parafii w przeszłości

Księża proboszczowie:

Ks. Bronisław Komorowski
1. ks. Bronisław Komorowski (1924 - 1939)

Bronisław Komorowski urodził się w rodzinie gospodarzy w Barłożnie koło Skórcza w powiecie Starogard Gdański. Jego rodzicami byli Jan Komorowski (1840-1892) oraz Katarzyna z domu Gencza (Gęcza) (1859-1925). Jan Komorowski, będąc wdowcem z siedmiorgiem dzieci po Joannie Dłużewskiej, w 1888 r. zawarł związek małżeński z Katarzyną, wdową z jednym dzieckiem po Józefie Wojciechowskim. Z małżeństwa Jana i Katarzyny przyszło na świat troje dzieci, Bronisław, Wacław (1890-1891) i Anna (1892-?). Po tragicznej śmierci Jana Komorowskiego w 1892 r. Katarzyna wyszła po raz trzeci za mąż za zamożnego gospodarza Jana Fankidejskiego (1866-1934), od 1924 r. sołtysa Barłożna. Katarzyna i Jan Fankidejscy mieli troje własnych dzieci, z których przeżył tylko najmłodszy syn. Bronisław Komorowski wychowywał się u Fankidejskich w Barłożnie. Wzorcami do naśladowania byli dwaj bliscy krewni ojczyma, patriotyczni księża Jakub Fankidejski (1844-1883), znany historyk Pomorza i pedagog Collegium Marianum w Pelplinie, oraz Feliks Bolt (1864-1940), bojownik o polskość Pomorza za zaborów, później senator II Rzeczypospolitej.

Bronisław w latach szkolnych był członkiem kółka filaretów. Uczęszczał do progimnazjum Collegium Marianum w Pelplinie. Po ukończeniu w 1910 gimnazjum w Chełmnie wstąpił do seminarium duchownego w Pelplinie (dziś zwane Wyższe Seminarium Duchowne w Pelplinie). Po jego ukończeniu otrzymał w 1914 święcenia kapłańskie i został wikarym w parafii w Łęgowie k. Pruszcza Gdańskiego.

W 1915 z Łęgowa został przeniesiony do Gdańska do parafii św. Mikołaja. Młody wikary, oprócz działalności kościelnej, rozwinął i prowadził działalność społeczno-polityczną wśród ludności polskiej. Dzieci podczas katechez uczyły się od niego historii Polski oraz języka polskiego. Od 1919 ks. Bronisław Komorowski wygłaszając kazania podczas mszy prowadził je w języku polskim.

W 1923 wraz z grupą działaczy polskich założył Towarzystwo Budowy Kościołów Polskich mające być przeciwwagą dla miejscowych kościołów katolickich obsadzonych przez duchowieństwo niemieckie. Działania ks. Bronisława Komorowskiego i jego Towarzystwa doprowadziły do przyznania w 1924 byłej ujeżdżalni wojskowej we Wrzeszczu, którą przebudowano na kościół św. Stanisława Biskupa. Kościół, konsekrowany w maju 1925, stał się jednym z centrów polskości w Wolnym Mieście Gdańsku. Organizowane były w nim liczne uroczystości i obchody świąt narodowych.

W latach 1933-1934 ks. Bronisław Komorowski był gdańskim radnym - jedynym w 54-osobowej Radzie Miasta przedstawicielem Polaków i polskości. Kandydował również w wyborach w 1933 do sejmu gdańskiego - Volkstagu, lecz nie został wybrany; przez kilka tygodni w 1935 zasiadał w Volkstagu na miejsce Erazma Czarneckiego, który wyjechał z Gdańska; ponownie startował w wyborach 7 kwietnia 1935, ale i tym razem nie został wybrany.

Był członkiem Gminy Polskiej i przez krótki okres był jej wiceprezesem. Wystąpił z tej organizacji na skutek wewnętrznych sporów, lecz nadal działał, doprowadzając do zjednoczenia rywalizujących ze sobą organizacji. M. in. na skutek jego starań powstała Gmina Polska Związek Polaków.

Ks. Bronisław Komorowski wraz z ks. Franciszkiem Rogaczewskim rozpoczęli działania mające na celu powstanie parafii personalnych. Polegać to miało na tym, że parafianie uczestniczący w mszach w kościołach polskich nadal należeliby do parafii niemieckich. Papież Pius XI wyraził swą zgodę na powstanie dwóch parafii personalnych.

10 października 1937 biskup gdański Edward O'Rourke powołał ks. Bronisława Komorowskiego na proboszcza parafii personalnej. Na skutek nacisków narodowych socjalistów trzy dni później zarządzenie biskupa gdańskiego zostało unieważnione przez władze Wolnego Miasta Gdańska. Było to przyczyną ustąpienia biskupa O’Rourke z funkcji biskupa gdańskiego. Nowy biskup, uległy w stosunku do władz nazistowskich sopocianin Karol Maria Splett nie pozwolił na utworzenie polskich parafii personalnych.

Ks. Bronisław Komorowski, jako pierwszy duszpasterz polskich studentów Politechniki Gdańskiej, niejednokrotnie odważnie stawał w obronie prześladowanych młodych Polaków studiujących w Gdańsku. W 25. rocznicę jego pracy kapłańskiej odbyła się 2 kwietnia 1939 roku w kościele świętego Stanisława Bpa. wielka manifestacja patriotyczna, m.in. z udziałem komisarza generalnego Rzeczypospolitej Polskiej Mariana Chodackiego. 1 września 1939 został aresztowany, pobity i uwięziony w Gdańsku w Victoriaschule; wkrótce Niemcy osadzili go w obozie koncentracyjnym w Stutthofie. Został zamordowany wraz z kilkudziesięcioma działaczami polskimi w Wielki Piątek 22 marca 1940 w lasach koło obozu; po wojnie zwłoki wszystkich ekshumowano i złożono na cmentarzu w Gdańsku-Zaspie.

Beatyfikacja

W 1999 ks. Bronisław Komorowski znalazł się w gronie 108 polskich męczenników II wojny światowej, których Jan Paweł II ogłosił błogosławionymi. Imię bł. Bronisława Komorowskiego nosi m.in. Szkoła Podstawowa nr 49 w Gdańsku oraz plac w Gdańsku-Wrzeszczu, w pobliżu którego znajduje się kościół św. Stanisława.

 


Ks. Andrzej Rurarz
2. Ksiądz Prałat Andrzej Rurarz (1972 - 2009)

Urodził się 30 września 1940 r. w Niekłaniu Małym, woj. kieleckie, z ojca Jana i matki Pauliny z domu Sorbyan. W 1947 r. rodzina Rurarzów sprowadziła się do Gdańska i 7-letni Andrzej rozpoczął naukę w szkole Podstawowej. Jako chłopiec był ministrantem u OO. Karmelitów a następnie u OO. Dominikanów w Gdańsku. Egzamin dojrzałości złożył w Liceum Ogólnokształcącym w Nowym Porcie w roku 1958. Do Biskupiego Seminarium Duchownego w Gdańsku Oliwie wstąpił w roku 1959. Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk Biskupa Edmunda Nowickiego 13 czerwca 1965 r. w Bazylice Mariackiej w Gdańsku.

Jako kapłan diecezji gdańskiej (a od 25.03.1992 r. kapłan archidiecezji . gdańskiej) pełnił następujące funkcje duszpasterskie:

- od 01.07.1965 do 01.07.1968 - wikariusz w Par. Św. Jerzego w Sopocie
- od 01.07.1968 do 01.12.1968 - wikariusz w Par. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Pszczółkach
- od 01.12,1968 do 24.12.1972 - wikariusz w Par. Katedralnej pw. Św. Trójcy w Gdańsku-Oliwie
- od 24.12.1972 do 01.03.1979 - administrator Par. Św. Stanisława Biskupa w Gdańsku-Wrzeszczu
- od 01.03.1979 do 16.12.2009 - proboszcz Par. Św. Stanisława Biskupa w Gdańsku-Wrzeszczu

ks. Andrzej Rurarz jako bardzo dobry duszpasterz, w Kościele gdańskim pełnił również różne szczególne funkcje duszpasterskie:

- Diecezjalny Referent Duszpasterstwa Głuchoniemych (1968 - 2001)
- Diecezjalny Referent Duszpasterstwa Ministrantów (1972 - 1986)
- Sędzia Prosynodalny w Gdańskim Sądzie Biskupim (od 1980)
- Przewodniczący Funduszu Wzajemnej Pomocy Kapłańskiej (1979 - 1992)
- Dziekan dekanatu Gdańsk-Wrzeszcz (1981 - 2001)

Był odznaczony różnymi godnościami kościelnymi:

- Kanonik Honorowy Kapituły Katedralnej w Gdańsku-Oliwie (12.10.1983)
- Prałat Kustosz Kapituły Kolegiackiej Gdańskiej (22.06.2001)
- Kapelan Honorowy Jego Świątobliwości (22.12.2007)

ks. Prałat Andrzej Rurarz zmarł nagle na plebani dnia 16 grudnia 2009 r. w godzinach rannych, w 70 roku życia w tym 45 kapłaństwa.

 


Księża wikariusze:

1. Ks. Jan Chojnacki 1973 - 1974
2. + Ks. Jan Wowra 1974 - 1979
3. Ks. Emil Bogusław Cieślik 1974 - 1975
4. + Ks. Tadeusz Cabała 1973 - 1975
5. Ks. Tadeusz Balicki 1978 - 1981
6. + Ks. Ryszard Lewarski 1979 - 1982
7. Ks. Henryk Stangorra 1981 - 1984
8. Ks. Jan Gabański 1982 - 1983
9. Ks. Leszek Wojtas 1983 - 1985
10. Ks. Tadeusz Stawicki 1985 - 1989
11. Ks. Leopold Godniewicz 1985 - 1987
12. Ks. Zbigniew Cichon 1987 - 1991
13. Ks. Grzegorz Świst 1989 - 1991
14. Ks. Dariusz Żyźniewski 1991 - 1999
15. Ks. Tomasz Frymark 1991
16. Ks. Piotr Wróbel 1991 - 1992
17. Ks. Wiesław Wiśniewski 1991 - 1994
18. + Ks. Marek Parusiński 1992 - 1993
19. Ks. Marek Jóskowski 1993
20. Ks. Piotr Hojak 1993 - 1995
21. Ks. Zbigniew Neumuller 1994 - 1996
22. Ks. Arkadiusz Ziejka 1995 - 2001
23. Ks. Kordian Gulczyński 1996 - 1998
24. Ks. Piotr Adamski 1998 - 1999
25. Ks. Tadeusz Jank 1999 - 2000
26. Ks. Janusz Kowalski 1999 - 2008
27. Ks. Filip Krauze 1999 - 2001
28. Ks. Piotr Kraiński 2000 - 2009
29. Ks. Tomasz Makowski 2001 - 2006
30. + Ks. Andrzej Sciesinski 2006 - 2010
31. Ks. Mikołaj Dacko 2009 - 2010
32. Ks. Adam Pleskot 2010 - 2011
33. Ks. Zbigniew Wądrzyk 2008 - 2011
34. Ks. Wojciech Kuliński 2011 - 2013
35. + Ks. Rafał Sarama 2011 - 2015
36. Ks. Wojciech Kawczyński 2010 - 2016
37. Ks. Marian Kożyczkowski 2013 - 2016
38. + Ks. Krzysztof Gidziński 2015 - 2017
39. Ks. Dawid Szabowski 2016 - 2019
40. + Ks. Wiesław Stolc 2011.10.23 – 2019.11.17
41. Ks. Prałat dr Filip Krauze 2020.02.09 - 2020.10.04
42. Ks. Łukasz Grelewicz 2017.07.01 - 2021.08.22
43. Ks. Wojciech Szornak 2019.07.01-2023.08.01

Kapłani, którzy wyszli z naszej parafii:

1. Ks. Henryk Stangorra - wyświęcony 1981
2. Ks. Bronisław Izdeberski - wyświęcony w 1988
3. Ks. Marek Jóskowski - wyświęcony w 1985
4. Ks. Grzegorz Leszczyński - wyświęcony w 1993
5. Ks. Paweł Jakimcio - wyświęcony w 1995
6. Ks. Sylwester Malikowski - wyświęcony w 2006
7. Ks. Jakub Karpeta - wyświęcony w 2016

Parafia rzymskokatolicka św. Stanisława Biskupa Męczennika | 80-444 Gdańsk - Wrzeszcz | stanislawbiskup.pl

Powrót do góry