Przed rokiem 1939:

Pierwszy proboszcz - błogosławiony ks. Bronisław Komorowski

1924 r. Budynek dawnej pruskiej ujeżdżalni koni który zaadaptowany został na kościół

1934 r. Wnętrze kościoła w okresie międzywojennym - widok na ołtarz z balkonu

1935 r. Wrzeszczański kościół był ważnym centrum Polonii w Wolnym Mieście Gdańsku

1936 r. Tak kościół św. Stanisława Biskupa Męczennika wyglądał w okresie międzywojennym

1939 r. Jubileusz 25-lecia kapłaństwa ks. Bronisława Komorowskiego drugi duchowny od prawej strony.
Zdjęcie wykonano na początku kwietnia 1939 r.

Trudno ustalić, kiedy został wybudowany obecny kościół. Może to być druga połowa XIX w., a może początek XX w. Jedno jest pewne, że inne miał przeznaczenie przed rokiem 1924. Należał do zabudowań wojskowych armii pruskiej - konnicy. Proboszcz pierwszej wojnie światowej zabudowania te zostały przydzielone państwu polskiemu. Wobec napływu Polaków do Wolnego Miasta Gdańska zrodził się problem powstania świątyni - kościoła, w którym Polacy czuliby się gospodarzami. Pusty budynek hali z przyległym domem oddano do dyspozycji katolików polskich. Utworzenie ośrodka duszpasterskiego powierzono kapłanowi diecezji gdańskiej, Polakowi ks. Bronisławowi Komorowskiemu. Od 1924r. rozpoczęło się adoptowanie dotychczasowej hali na świątynię i sprawowanie kultu Bożego. W okresie przedwojennym wybudowano wieżę, chór, wyposażono w organy, ołtarz główny i dwa boczne. Wyposażono we wszystko, aby godnie był sprawowany kult Boży. Już w 10 rocznicę otwarcia odbyła się w 1934r. konsekracja kościoła, której dokonał biskup gdański ks. dr Edward 0'Rourke.

7 października 1937r. Biskup Gdański przygotował dekrety o utworzeniu dwóch parafii personalnych w Wolnym Mieście Gdańsku. M.in. przy kościele Św. Stanisława B.M., których realizację musiał zatrzymać. Wczesnym rankiem l września 1939r. aresztowano ks. Bronisława Komorowskiego. Razem z innymi Polakami poprzez Victoria Schule trafił do obozu koncentracyjnego w Sztutowie.

Kościół zamieniono na halę samochodową - wojskową. Część wyposażenia kościoła i plebani zniszczono, część rozdzielono do innych kościołów. Przy likwidacji wyposażenia miał być obecny ówczesny dziekan, proboszcz Gwiazdy Morza w Sopocie ks. Paweł Schutz.

W parafii Gwiazdy Morza przechowały się m.in.: komplet szat liturgicznych koloru złotego, który został zakupiony na prymicje ks. dra Antoniego Liedtke z Pelplina, figura św. Antoniego, Matki Bożej, relikwiarz bł. Bronisławy oraz marmurowa tablica pamiątkowa. To wszystko po roku 1972 wróciło do kościoła św. Stanisława. Naczynia liturgiczne, które zostały przekazane do któregoś z kościołów, nigdy już się nie odnalazły.

Po zakończeniu wojny

Po 1945r. stan się nie zmienił. Najpierw kościół był zajęty przez wojsko. Po przybyciu w 1956r. ks. bpa Edmunda Nowickiego rozpoczęto starania o odzyskanie kościoła. Ks. bp Nowicki proponował władzom komunistycznym zamianę kościoła św. Piotra i Pawła na kościół św. Stanisława. Bowiem kościół św. Piotra i Pawła był kościołem garnizonowym, a teren z kościołem św. Stanisława należał do wojska. Odrzucono tę propozycję.

Po opuszczeniu przez wojsko, obiekt oddano Gdańskiemu Przedsiębiorstwu Transportu Budownictwa (GPTB) na bazę samochodową. O zwrot kościoła starały się po roku 1956, w czasie "odwilży popaździernikowej" organizacje społeczne (m.in. Walny Zjazd Wychowanków Gimnazjum Polskiego w W.M.G.) oraz członkowie byłej Polonii w Wolnym Mieście.

Aby przyspieszyć oddanie kościoła św. Stanisława B.M. na cele sakralne ks. bp Edmund Nowicki wyznaczył do tej pracy ks. Andrzeja Rurarza. Miał on za zadanie nawiązać kontakt z byłymi mieszkańcami Wolnego Miasta Gdańska. Ludzie świeccy pod kierunkiem ks. Andrzeja Rurarza pisali petycje, zbierali podpisy, chodzili do władz.

Spokój, dyplomacja ks. bpa Nowickiego poparta staraniami mieszkańców z czasów byłego Wolnego Miasta oraz wypadki grudniowe na Wybrzeżu sprawiły, że decyzją WRN w Gdańsku, podpisaną przez ówczesnego przewodniczącego Tadeusza Bejma w dniu 17.02.1971 - postanowiono oddać kościół na cele sakralne.

Historia naszego kościoła - film "Kościół z ujeżdżalni koni"

Zobacz film na trojmiasto.tv (PLAY)

Zobacz stronę dotyczą Polonii (trojmiasto.pl)

 

24.12.1972 r. – Parafia została erygowana dekretem biskupa Lecha Kaczmarka. Biskup poświęcił kościół i odprawił pierwszą Mszę św.

1973 r. – Trwają prace remontowe kościoła.

22.12.1974 r. Rocznica poświęcenia kościoła. Uroczystą Mszę św. odprawił Biskup Ordynariusz Lech Kaczmarek

1975 r. – Poświęcenie obrazu św. Stanisława B.M. Ks. Bp Lech Kaczmarek dokonuje konsekracji dzwonów

1977 r. – Remont sufitu kościoła, przygotowanie do dalszych prac związanych z wystrojem kościoła. Układanie posadzki, wykonanie boazerii oraz chóru.

1978 r. – Zakończenie prac przy budowie chóru. Rozpoczęcie prac związanych z wymianą okien w kościele.

1979 r. – Rozpoczęcie prac związanych z elewacją zewnętrzną kościoła

1981 r. - Msza św. prymicyjna ks. Henryka Stangorry

1983 r. – Nawiedzenie parafii przez relikwie Krzyża Świętego

1983 r. – Nawiedzenie kopii obrazu M.B. Częstochowskiej

1984 r. – Remont plebanii

1985 r. – Msza św. prymicyjna ks. Marka Jóskowskiego

1986 r. – Pierwsze Apele Maryjne w miesiącu maju

1986 r. – Zamontowanie figury Chrystusa w ołtarzu głównym

1987 r. – Zamontowanie i poświęcenie drogi krzyżowej przez Ks. Bpa  Ordynariusza Tadeusza Gocłowskiego

1988 r. – Drugie nawiedzenie kopii obrazu M.B. Częstochowskiej

1988 r. – Msza św. prymicyjna ks. Bronisława Izdeberskiego

1993 r. – Msza św. prymicyjna ks. Grzegorza Leszczyńskiego

1995 r. – Msza św. prymicyjna ks. Pawła Jakimcia

1996 r. – Nawiedzenie parafii przez figurę M.B. Fatimskiej

1997 r. – Remont wieży kościelnej i dachu, rozpoczęcie malowania kościoła

1997 r. – Nawiedzenie parafii przez relikwie  św. Wojciecha

24.12.1997 r. – 25-lecie parafii z udziałem ks. Abpa Tadeusza Gocłowskiego

1998 r. – Przebudowa zakrystii

1999 r. – Uporządkowanie terenu i ułożenie „polbruku” wokół kościoła

13.06.1999 r. – Jan Paweł II wśród 108 męczenników II wojny światowej beatyfikuje ks. Bronisława Komorowskiego w Warszawie

2000 r. – Budowa i poświęcenie pomnika bł. Bronisława Komorowskiego na placu Jego imienia

2000 r. – Otwarcie klubu parafialnego „FIDES”

2001 r. – Budowa i poświecenie organów

2001 r. – Sprowadzenie relikwii św. Faustyny do parafii

2002 r. – Odnowienie figury M.B. i św. Antoniego z okresu przedwojennego

2003 r. – Umeblowanie zakrystii

2003 r. – Poświęcenie obrazu Jezu Ufam Tobie

2005 r. – Ustawienie i poświecenie figury św. Stanisława B.M.

2006 r. – Msza św. prymicyjna ks. Sylwestra Malikowskiego

13.05.2006 r. – Poświecenie figury M.B. Fatimskiej i rozpoczęcie nabożeństw Fatimskich, malowanie kościoła

2006 r. – Nawiedzenie parafii przez obraz Miłosierdzia Bożego wędrujący po parafiach Archidiecezji Gdańskiej

2006 r.  – Wizytacja kanoniczna parafii – Ks. Abp Tadeusz Gocłowski

2007 r. – 35-lecie parafii z udziałem Ks. Abpa Tadeusza Gocłowskiego

2008 r. – Odsłonięcie tablicy pamiątkowej związanej z chrztem Bpa Zygmunta Pawłowicza, którego udzielił Bł. Ks. Bronisław Komorowski

2008 r. – Remont kopuły wieży – wymiana starej blachy miedzianej na nową, osuszenie fundamentów północnej strony kościoła

2008 r. – 30-lecie działalności chóru parafialnego św. Cecylii

2009 r. – Odnowienie elewacji kościoła i plebanii

16.12.2009 r. – Nagła śmierć Proboszcza ks. Prałata Andrzeja Rurarza, którego pogrzeb odbył się 22 XII 2009 r. na Cmentarzu Srebrzysko.

15.01.2010 r. – Dekretem Ks. Abp Sławoja Leszka Głódzia ks. Zbigniew Cichon zostaje mianowany proboszczem, którego kanonicznie na urząd wprowadził Metropolita Gdański 17 I 2010 r.

07.03.2010 r. Utworzenie parafialnej strony internetowej www.stanislawbiskup.pl

24-27.06.2010 r. Parafialna pielgrzymka autokarowa do sanktuariów Polski południowo-zachodniej: Kudowy Zdrój, Barda Śląskiego, Trzebnicy, Wambierzyc i Pragi.

30.09.2010 r. – Poświęcenie w kościele tablicy pamiątkowej + ks. Proboszcza Andrzeja Rurarza w 70 r. urodzin i 45 rocznicę kapłaństwa

05.10.2010 r. - Immatrykulacja naszego parafianina - kleryka Jakuba Karpety w GSD.

08.11.2010 r. - Dzień Pamięci o pomordowanych Polakach w Piaśnicy. Mszę św. odprawił i kazanie wygłosił Ks. Prałat Daniel Nowak z Wejherowa przy oprawie muzycznej chóru z parafii NMP Królowej Różańca Świętego na Przymorzu. W kościele wystawa fotograficzna pt. „Piaśnica i Miejsca Pamięci Narodowej”, którą przygotował Edmund Kamiński ze Stowarzyszeniem „Rodzina Piaśnicka”.

10.12.2010 r. - Dziesiąta rocznica powstania parafialnego Klubu „Fides”.

02.03.2011 r. Montaż projektora multimedialnego w kościele.

12.04.2011 r. Msza św. dziękczynna w 100 rocz. urodzin Dostojnej Parafianki Antoniny Nowak.

03-16.06.2011 r. Parafialna pielgrzymka autokarowa do sanktuariów Polski południowo-wschodniej: Kalwarii Pacławskiej, Komańczy, Dukli, Kałkowa i Niepokalanowa.

09.10.2011 r. Z okazji Srebrnego Jubileuszu Apostolatu Maryjnego kazania głosił Krajowy Dyrektor AM Ks. Tadeusz Lubelski. Sumę sprawował Ks. Prałat Stanisław Łada Diecezjalny Duszpasterz AM.

04.12.2011 r. Niedziela modlitw o powołania z udziałem przedstawicieli Gdańskiego Seminarium Duchownego.

25.01.2012 r. Uroczystość pogrzebowa Ks. Kan. Henryka Maronia pod przewodnictwem Abp Tadeusza Gocłowskiego i Bp Józefa Wysockiego z Elbląga.

07.02.2012 r. Kontynuacja prac związanych z przygotowaniem Sali Tradycji.

08-15.02.2012 r. Parafialna pielgrzymka „Śladami Jezusa” do Ziemi Świętej.

19.02.2012 r. Msza św. w 25. Rocznica powstania Kościelnej Służby Mężczyzn „Semper Fidelis”.

06.03.2012 r. Zmarła, w wieku 67 lat, nasza zasłużona parafianka + Krystyna Drozdowska, moderatorka Żywego Różańca, zelatorka XV Róży, długoletnia sekretarka kancelarii parafialnej.

16.03.2012 r. Schola Emmanuel nagrała płytę CD z piosenkami religijnymi wraz Kapłanami naszej parafii.

25.03.2012 r. Została utworzona przy naszej parafii: Rada Duszpasterska i Rada Ekonomiczna.

10.04.2012 r. Firma „Sewabud” z Sianowa rozpoczęła malowanie ścian wewnątrz naszego Kościoła, zakończone przed odpustem parafialnym.

15.04.2012 r. Msza św. dziękczynna w 101 rocz. urodzin Dostojnej Parafianki Antoniny Nowak.

04.05.2012 r. Montaż oświetlenia LED-owego sufitu oraz halogenów oświetlających obrazy, figury i ołtarze.

08.05.2012 r. Msza Święta dziękczynna z okazji srebrnego jubileuszu kapłaństwa Ks. Proboszcza Zbigniewa Cichona.

12.05.2012 r. Odbył się XX festyn parafialny Św. Stanisława BM.

12-13.06.2012 r. Parafialna pielgrzymka autokarowa na Jasna Górę i do Krakowa po Dar Relikwii Bł. Ojca Świętego Jana Pawła II, otrzymany  od Ks. Kard. Stanisława Dziwisza, Metropolity Krakowskiego.

06-09.09.2012 r. Parafialna pielgrzymka autokarowa do sanktuariów Polski południowo – zachodniej: Górki Klasztornej, Skrzatusza, Rokitna, Pniew, Gostynina, Opola, Góry Świętej Anny, Częstochowy, Gidlów i Łęczycy.

18.09.2012 r. Wydanie książki z okazji 40 - lecia erygowania parafii.

11.10.2012 r. Uroczysta Msza Święta inaugurująca Rok Wiary w naszej parafii.

30.10.2012 r. Uroczystość z okazji 10 – lecia istnienia Stowarzyszenia Bratniej Pomocy im. Bł. Ks. Bronisława Komorowskiego.

13.10.2012 r. Parafialny Oddział Akcji Katolickiej oraz Wspólnota Żywego Różańca ufundowali cztery posrebrzane lilie do obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, jako votum 40 - lecia parafii.

18.10.2012 r. Schola Emmanuel nagrała kolejna płytę CD z kolędami oraz poezją Ks. J. Twardowskiego.

25.12.2012 r. Pasterka - Msza św. dziękczynna z okazji 40 - rocznicy erygowania parafii.

13.01.2013 r. Prezes Stowarzyszenia Bratniej Pomocy im. Bł. Ks. Bronisława Komorowskiego Andrzej Porębski - otrzymał Odznakę „PRO ECCLEESIA ET POPULO”.

28.01.2013 r. Rozpoczęcie remontu w Kaplicy Bł. Ks. Bronisława Komorowskiego.

01.02.2013 r. Parafialna pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej w Fatimie oraz do Grobu Św. Jakuba w Santiago de Compostela.

22.03.2013 r. Dwudziesta Droga Krzyżowa ulicami naszej parafii.

31.03.2013 r. Poświęcenie obrazu bł. Kapłanów Męczenników w Kaplicy Bł. Ks. Bronisława Komorowskiego.

14.04.2013 r. Msza św. dziękczynna w 102 rocz. urodzin Dostojnej Parafianki Antoniny Nowak.

07.05.2013 r. Otwarcie i poświęcenie Sali Tradycji Parafii przez Ks. Abp Sławoja Leszka Głódzia. Msza Święta wizytacyjna i odpustowa naszej parafii. Uroczyste wprowadzenie Relikwii Bł. Jana Pawła II.

26.05.2013 r. Uroczyste dziękczynienie w 35 rocznicę działalności parafialnego Chóru św. Cecylii.

02.06.2013 r. Podczas Mszy świętej szkolnej o godz. 1100 śpiewał góralski Zespół Regionalny „Mali Rabianie” z Raby Niżnej.

06-09.06.2013 r. Parafialna pielgrzymka autokarowa do Sanktuariów w Polsce północnowschodniej i na Litwie: Stoczka Klasztornego, Świętej Lipki, Wigier, Sejn, Wilna, Troków, Studzienicznej, Różanego Stoku, Gietrzwałdu.

14.07.2013 r. Na portalu internetowym Trójmiasto.pl ukazał się artykuł i film o naszej parafii i Sali Tradycji pt. „Kościół z ujeżdżalni koni”.

8.09.2013 r. Sala Tradycji Parafii została pokazana w programie TVP Gdańsk.

15.09.2013 r. Msza św. Dziękczynna z okazji 40 - lecia posługi s. Jankanty Kaperczak (SAC) w naszej parafii.

24.10.2013 r. Msza Św. Dziękczynna z okazji 20 rocznicy powołania formacji Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej w naszej wspólnocie.

24.11.2013 r. Zakończenie Roku Wiary w naszej wspólnocie parafialnej.

12.12.2013 r. Przyjęcie przez kleryka IV roku Jakuba Karpety posługi akolity.

22.12.2013 r. Poświęcenie nowych pomieszczeń dla Parafialnego Zespołu Caritas w Domu Parafialnym.

12.02.2014 r. Utworzenie nowego Archiwum Parafialnego w wieży kościoła.

30.03.2014 r. Poświęcenie przed Domem Parafialnym granitowego Kamienia i tablicy upamiętniającej 100-lecie święceń kapłańskich bł. Bronisława Komorowskiego. Promocja nowej książki o Kapłanie Męczenniku autorstwa Antoniego Kakareko.

13.04.2014 r. Msza św. dziękczynna w 103 rocz. urodzin Dostojnej Parafianki Antoniny Nowak.

11.04.2014 r. Odprawienie XXI Drogi Krzyżowej ulicami naszej parafii.

27.04.2014 r. Dziękczynienie za Kanonizację Naszego Rodaka - Jana Pawła II i Jana XXIII. Reprezentacja naszej Parafii na czele z Ks. Proboszczem uczestniczyła w uroczystości kanonizacji obu Papieży w Rzymie.

10.05.2014 r. XXII Parafialny Festyn Odpustowy św. Stanisława B. M.

24.05.2014 r. Wspólna modlitwa przy pomniku Bł. Ks. Bronisława Komorowskiego z okazji 125. rocznicy Jego urodzin.

01.07.2014 r. Mianowanie przez Metropolitę Gdańskiego Ks. Abp Sławoja Leszka Głódzia, Ks. Proboszcza Zbigniewa Cichona, Dziekanem Dekanatu Gdańsk Wrzeszcz.

07.09.2014 r. Msza święta z udziałem delegacji parafii na terenie b. Obozu Koncentracyjnego Stutthof, w intencji pomordowanych Polaków w 75. rocznicę aresztowań i deportacji do obozu.

18.10.2014 r. Wystawienie Wieczornicy o Bł. Ks. Jerzym Popiełuszce okazji 30. męczeńskiej śmierci przez scholę „Emmanuel” i Diakonię Muzyczną.

19.10.2014 r. Udzielenie posługi kandydatury do święceń alumnom piątego roku Gdańskiego Seminarium Duchownego przez Ks.Bpa Wiesława Szlachetka podczas Mszy świętej o godz. 1800 . Wśród kandydatów jest nasz parafianin Jakub Karpeta.

28.11-04.12.2014 r. Pielgrzymka do sanktuarium Matki Bożej w Lourdes.

10.01.2015 r. Udział delegacji parafialnej w pogrzebie + ks. proboszcza Andrzeja Sciesinskiego (l. 48), byłego wikariusza naszej parafii

21.03.2015 r. Odwiedziny Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej w Sali Tradycji.

22.03.2015 r. Udział Posła RP, Kazimierza Smolińskiego w obchodach 75 rocznicy „Pomorskiego Katynia”.

12.04.2015 r. Msza św. dziękczynna w 100 rocznicę urodzin Dostojnej Parafianki Zofii Nagórskiej.

19.04.2015 r. Msza św. dziękczynna w 104 rocznicę urodzin Dostojnej Parafianki Antoniny Nowak.

15.05.2015 r. Obchody Srebrnego Jubileuszu Parafialnego Oddziału Caritas.

23.05.2015 r. Msza Święta dziękczynna z okazji Srebrnego Jubileuszu Kapłaństwa Ks. Wiesława Stolca.

05-06.06.2015 r. II Piesza Pielgrzymka do Sanktuarium Bł. Doroty w Mątowach Wielkich.

11-14.06.2015 r. Autokarowa pielgrzymka do Kodnia i Sanktuariów w Polsce wschodniej.

19.06.2015 r. Święcenia diakonatu parafianina kleryka Jakuba Karpety.

28.06.2015 r. Pożegnanie Ks. Wikariusza Rafała Saramy.

05.07.2015 r. Powitanie nowego wikariusza Ks. Krzysztofa Gidzińskiego.

31.08.2015 r. Obchody 35 rocznicy podpisania umów sierpniowych i wizyta w Europejskim Centrum Solidarności.

02.09.2015 r. Msza Święta i Apel Poległych w KL Stutthof.

21.09.2015 r. Prymicje Ks. Jana Stanisława Hou Yongwang.

09-11.10.2015 r. Nawiedzenia Figury Matki Bożej z Lourdes.

13.10.2015 r. Nowe LED-owe oświetlenie wewnątrz i na zewnątrz kościoła.

28.11.2015 r. „Żelazny” (65 lat) Jubileusz Małżeństwa p. Wandy i Wacława Siegner.

29.11.2015 r. Rozpoczęcie Roku Jubileuszu Chrztu Polski (1050 lat).

02-03.12.2015 r. Peregrynacja Symboli Światowych Dni Młodzieży w Dekanacie.

08.12.2015 r. Ceremonia Ślubu Dziewictwa Konsekrowanego parafianki.

13.12.2015 r. Rozpoczęcie Nadzwyczajnego Roku Miłosierdzia.

25.12.2015 r. Złoty Jubileusz Małżeństwa P. Danuty i Zygmunta Ruk.

24.01.2016 r. Misjonarz z Ukrainy odwiedza Wspólnotę Parafialną.

06-13.03.2016 r. Misje Święte w Roku Miłosierdzia - "Nowe Życie w Chrystusie".  Prowadzili Księża Pallotyni.

23.03.2016 r. Metropolita Gdański mianował Ks. Proboszcza Kanonikiem Honorowym Kapituły Najświętszego Serca Jezusowego w Gdańsku Wrzeszczu.

03.04.2016 r. Złoty Jubileusz Małżeństwa P. Reginy i Henryka Żuchowskich.

16.04.2016 r. 105 urodziny parafianki  P. Antoniny Nowak.

09.05.2016 r. Odpust św. Stanisława BM i uroczystość Bierzmowania pod przewodnictwem Ks. Bpa Zbigniewa Zielińskiego.

09.05.2016 r. P. Zygmunt Ruk został odznaczony złotym medalem "Bene Merito" za prawie 20 - letnią posługę kościelnego w parafii.

14.05.2016 r. XXIV Festyn Odpustowy Św. Stanisława BM.

21.05.2016 r. Święcenia prezbiteratu parafianina diakona Jakuba Karpety.

22.05.2016 r. Msza św. prymicyjna ks. neoprezbitera Jakuba Karpety.

05.06.2016 r. Pożegnanie Chóru św. Cecylii. Pan dyrygent Janusz Misztoft został odznaczony złotym medalem "Bene Merito".

08-12.06.2016 r. Parafialna pielgrzymka autokarowa do Lwowa i sanktuariów w Polsce środkowo -wschodniej.

19.06.2016 r. Złoty Jubileusz ślubów zakonnych s. Jankanty Kaperczak (SAC).

26.06.2016 r. Pożegnanie Wikariuszy - ks. Mariana Kożyczkowskiego i ks. Wojciecha Kawczyńskiego.

03.07.2016 r. Powitanie nowego wikariusza - ks. neoprezbitera Dawida Szabowskiego.

04-12.07.2016 r. Wakacyjny wyjazd scholii „Gloria” i LSO do Bukowiny Tatrzańskiej.

11.07.2016 r. Malowanie sal katechetycznych w Domu Parafialnym.

20-25.07.2016 r. Światowe Dni Młodzieży - Archidiecezja Gdańska. Księża z Francji w parafii.

29-31.07.2016 r. Delegacja naszej parafii na czele z Ks. Krzysztofem na Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie.

04.08.2016 r. Jubileusz ślubów zakonnych S. Jankanty w Gnieźnie.

08.08.2016 r. Mammobus przy parafii.

14.08.2016 r. Siostry Misjonarki z Afryki - S. Maria i S. Rafała - Pallotynki, dają świadectwo w naszej parafii.

15-21.08.2016 r. Wakacyjny wyjazd scholii „Emmanuel” i Liturgicznej Służby Ołtarza do Murzasichle.

21.08.2016 r. Ks. Proboszcz odprawił, w kościele św. Elżbiety, Mszę święta radiową dla Ludzi Morza.

24-28.08.2016 r. Wakacyjny obóz „Szlakiem Piastowskim” Wspólnoty Dzieci Bożych.

29.08.2016 r. O. Dominikanie odwiedzają parafię Kleryka Jeremiego Tkaczyka.

01.10.2016 r. Udział delegacji we Mszy św. Dziękczynnej za Światowe Dni Młodzieży

02.10.2016 r. Obecność Stypendystów Fundacji Dzieła Nowego Tysiąclecia z okazji XVI Dnia Papieskiego.

19-23.10.2016 r. Delegacja naszej parafii wzięła udział w Narodowej Pielgrzymce Dziękczynnej do Rzymu.

01.11.2016 r. Msza św. pożegnania, + Ks. Bronisława Izdeberskiego, z udziałem Parafian i Kapłanów Dekanatu.

02.11.2016 r. Pogrzeb + Ks. Bronisława Izdeberskiego pod przewodnictwem Ks. Bpa Wiesława w kościele i Ks. Bpa Zbigniewa na cmentarzu Srebrzysko.

13.11.2016 r. Misjonarz O. Marek Kowalski - Paulin z Mariupola głosił Słowo Boże na Mszach św.

20.11.2016 r. Uroczyste zakończenie Roku Miłosierdzia.

01.12.2016 r. Zakończenie montażu gablotek ogłoszeniowych.

09-10.12.2016 r. „Tak! Pomagam!” - zbiórka żywności w Biedronce przez wolontariuszy z Parafialnego Zespołu Caritas.

10-14.12.2016 r. Rodzinne Renowacje Misji Świętych prowadzone przezKs. Stanisława Barcikowskiego, Pallotyna.

20.01.2017 r. Diecezjalny Dzień Modlitw o Jedność Chrześcijan.

13-23.02.2017 r. Konserwacja i strojenie organów przez firmę „Organmistrzowską Zdzisław Mollin”.

25.02.2017 r. Udział delegacji w obchodach 30-lecia powstania KSM „Semper Fidelis” w Katedrze Oliwskiej.

22.03.2017 r. Msza św. za pomordowanych z Polonii Gdańskiej.

01.04.2017 r. Finalizacja modernizacji dwóch konfesjonałów dla osób niedosłyszących przez Firmę Antoniego Klinkosza z Kamienicy Szlacheckiej.

04.04.2017 r. Czyszczenie i polerowanie posadzki w kościele przez Firmę „T.Z.Cleaner” z Radomia.

07.05.2017 r. Udział delegacji parafialnej wraz z ks. proboszczem w Diecezjalnym odpuście św. Wojciecha, pod przewodnictwem Nuncjusza Apostolskiego w Polsce - Ks. Abp Salvatore Pennacchio.

13.05.2017 r. Jubileuszowy 25. Festyn św. Stanisława BM. Poświęcenie Figury św. Michała Archanioła.

16.05.2017 r. Obchody 30-rocznicy święceń kapłańskich ks. proboszcza.

30.05.2017 r. Pogrzeb + Haliny Orłowskiej, wieloletniej gospodyni w naszej plebani.

07-11.06.2017 r. Parafialna pielgrzymka autokarowa śladami Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki do Warszawy, Torunia i Włocławka.

15.06.2017 r. 24-ta tradycyjna procesja Bożego Ciała ulicami parafii.

25.06.2017 r. Pożegnanie wikariusza Ks. Krzysztofa Gidzińskiego.

02.07.2017 r. Powitanie nowego wikariusza Ks. Łukasza Grelewicza.

06.08.2017 r. Dzień otwarty Parafialnej Sali Tradycji.

26.08.2017 r. Pielgrzymka na Kalwarię do Wiela.

16.09. 2017 r. Pielgrzymka do Gietrzwałdu w 140 rocznicę Objawień Matki Bożej.

22.09.2107 r. Pogrzeb + Eugeniusza Leszczyńskiego Nadzwyczajnego Szafarza Komunii świętej.

05.11.2017 r. Wizytacja kanoniczna parafii przez Ks. Bpa Zbigniewa Zielińskiego.

12-19.11.2017 r. Parafialna pielgrzymka do Ziemi Świętej.

24.12.2017 r. Obchody 45-lecia poświęcenia kościoła i erygowania parafii. Wystawa o dziejach kościoła i Bł. Ks. Bronisława oraz wykonanie tablic informacyjnych o kościele i parafii. 25-rocznica wydawania parafialnego miesięcznika „Skałka”.

06.01.2018 r. Jasełka dzieci z domu dziecka,

13.02.2018 r. Otwarcie odnowionej wystawy o bł. Księdzu Bronisławie Komorowskim,

04.03.2018 r. 45-lecie Wspólnoty Żywego Różańca,

17.03.2018 r. Pielgrzymka parafialna do Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu

22.03.2018 r. 78 Rocznica Polonii Gdańskiej i otwarcie wystawy o Błogosławionych Kościoła Gdańskiego, przygotowanej przez Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej

23.03.2018 r. XXV Droga Krzyżowa ulicami parafii

22.04.2018 r. Udział parafialnej delegacji w obchodach 10-lecia posługi Metropolity Gdańskiego, Księdza Arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia

07-10.06.2018 r. Parafialny pielgrzymka do sanktuariów Polski północno – zachodniej

29.06.2018 r. Celebracja XX rocznicy Stowarzyszenia Bratniej Pomocy im. Bł. Ks. Bronisława Komorowskiego

28.07.-12.08.2018 r. W ramach XXXVI Gdańskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę, nasza parafia miała najliczniejszą biało-złotą grupę wspierającą pielgrzymów

12.08.2018 r. Odebranie Certyfikatu Donatora Bazyliki Mariackiej przez przedstawicieli parafii

15.08.2018 r.  Złożenie wiązanek oraz modlitwa za Ojczyznę i pomordowanych Gedanistów

26.08.2018 r. Odwiedziny kleryków dominikańskich z Krakowa wraz z moderatorem, w rodzinnej parafii jednego z nich - Jeremiego Traczyka

07.10.2018 r. Wizytacja naszej parafii przez Siostry Pallotynki z Generalatu w Rzymie

07.10.2018 r. Udział delegacji parafii w obchodach upamiętniających pomordowanychw lasach piaśnickich

08-22.11.2018 r. Udział przedstawicieli parafii w pielgrzymce do Sanktuarium Matki Bożej w Guadalupe w Meksyku

24.11.2018 r. Udział w obchodach XXV rocznicy działalności Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej

06.01.2019 r. - Jasełka w wykonaniu kandydatów do Bierzmowania

03.03.2019 r. -  XXXII Rocznica KSM Semper Fidelis

24-28.03.2019 r. - Rekolekcje wielkopostne dla wszystkich stanów, prowadził Ks. Mateusz Zawadzki

31.03.2019 r. - Przyjęcie nowych kandydatów do scholii „Gloria”

02-17.04.2019 r. - Kleryk Kamil Szmidtke na dwutygodniowych praktykach w naszej wspólnocie parafialnej

27.04.2019 r. - Pierwsza Piesza Pielgrzymka GSD do Sanktuarium Bł. Ks. Bronisława Komorowskiego

19.06.2019 r. - Pożegnanie Ks. Dawida Szabowskiego, który został Kapelanem Ks. Bpa Wiesława Szlachetki oraz Dyrektorem Ekonomicznym GSD w Oliwie

01.07.2019 r. - Powitanie nowego wikariusza – Ks. Wojciecha Szornaka

04.07.2019 r. - Oaza Nowego Życia z Płocka w Sali Tradycji

27.07.2019 r. - 60. rocznica ślubu p. P&A Porębskich

01.09.2019 r. - Udział w obchodach 80. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej

18-29.09.2019 r. - Parafialna pielgrzymka dla sanktuariów na Bałkanach

12.10.2019 r. - POAK z par. Niepokalanego Serca Maryi z Gdyni w Sali Tradycji

27.10.2019 r. - Misjonarki - Siostry Pallotynki - odwiedzają parafię

17.11.2019 r. - Zakończenie posługi Ks. Kanonika dr Wiesława Stolca w naszej parafii

23.11.2019 r. - 70. rocznica Małżeństwa p. MiM Koteckich

27.11.2019 r. - Nagła śmierć Ks. Wiesława Stolca

05.12.2019 r. - Uroczystości pogrzebowe Ks. Wiesława Stolca w Trąbkach Wielkich

11.12.2019 r. - Udział w uroczystości poświęcenia pomnika Bł. Ks. Franciszka Rogaczewskiego

11-12.2019 r. - Udział w I Kongresie 108. Męczenników II Wojny Światowej

23.12.2019 r. - 50. rocznica Małżeństwa p. JiA Świeczkowskich

14.01.2020 r. - Nadzwyczajne Zebranie Rady Parafialnej

02.02.2020 r. – 10. rocznica posługi w parafii Ks. Proboszcza Kanonika Zbigniewa Cichona

14.01.2020 r. - Nadzwyczajnie Posiedzenie Rady Parafialnej w sprawie „Gedanii”

31.01.2020 r. - Zakończenie wizyty duszpasterskiej w parafii

02.02.2020 r. - Obchody 10. rocznicy posługi ks. proboszcza  kanonika Zbigniewa Cichona

11-12.03.2020 r. - Wprowadzenie restrykcji sanitarnych: dezynfekcji, dystansu społecznego, ograniczenie liczby wiernych w kościele podczas liturgii, zawieszenie spotkań grup parafialnych i katechezy sakramentalnej

19.03.2020 r. - Transmisje na żywo liturgii z parafii

25.03.2020 r. - Ograniczenie liczby wiernych w liturgii do 5. osób

30.03.2020 r. - Rozpoczęcie działania parafialnej Infolinii

09.04.2020 r. - Obchody Triduum Paschalnego w kaplicy bez wiernych

18.04.2020 r. - Ślub w czasie pandemii

20.04.2020 r. - Powrót liturgii do kościoła

08.05.2020 r. - Odpust parafialny w czasie koronawirusa

13.05.2020 r. - Rozpoczęcie kolejnego cyklu obchodów Nabożeństw Fatimskich, w tym roku w pandemii

16.05.2020 r. - XXXIII rocznica święceń prezbiteratu ks. proboszcza Zbigniewa Cichona

21.05.2020 r. - Pogrzeb kościelnego - śp. Bernarda Jacha

24.05.2020 r. - Srebrny Jubileusz Kapłaństwa parafianina - ks. Pawła Jakimcio

30.05.2020 r. - Przestał obowiązywać limit uczestników zgromadzeń liturgicznych oraz odwołana dyspensa od obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej, nadal istnieje obowiązek zakrywania ust i nosa

06.06.2020 r. - Uroczystość I Komunii Świętej - I tura

11.06.2020 r. - „Wyjątkowe” Boże Ciało w czasie pandemii, bez procesji ulicami parafii, odbyło się w kościele, wyjaśnienia KEP w sprawie przyjmowania Komunii Świętej na rękę

17.06.2020 r. - Sakrament Bierzmowania - przeniesiony z 8.05.2019 r.

19.06.2020 r. - XXI Rocznica święceń kapłańskich ks. Wojciecha Szornaka

20.06.2020 r. - Uroczystość I Komunii Świętej - II tura

20.06.2020 r. - X Rocznica święceń kapłańskich ks. Łukasza Grelewicza oraz XXII rocznica święceń ks. Filipa Krauze

21.06.2020 r. - Udział delegacji parafialnej w Złotym Jubileuszu Kapłaństwa Ks. Abpa Sławoja Leszka Głódzia, w Archikatedrze Oliwskiej

27.06.2020 r. - Uroczystość I Komunii Świętej - III tura

05.07.2020 r. - Pierwszy Chrzest św. w parafii od momentu wybuchu pandemii

13-18.07.2020 r. - Doroczne Rekolekcje dla Rodziny Serca Miłości Ukrzyżowanej AG. odprawił Ks. dr hab. Mirosław Jasiński z Archidiecezji Gnieźnieńskiej

19 i 26.07.2020 r. - Msze św. Radiowe z Bazyliki św. Brygidy odprawiali: Ks. Wojciech i Ks. Łukasz

31.07.2020 r. - Pogrzeb śp. Teresy Sosińskiej, prezes PZ Caritas

02.08.2020 r. - Mszę św. Radiową z Bazyliki św. Brygidy odprawił Ks. Proboszcz

02.08.2020 r. - Apel pielgrzymkowy, w ramach Sztafety Diecezjalnej

04.08.2020 r. - Otwarcie Wystawy Planszowej o Św. Janie Pawle II, w 100 - lecie urodzin

13.08.2020 r. - Odejście na emeryturę Ks. Abpa Sławoja Leszka Głódzia i mianowanie Ks. Bpa Elbląskiego Jacka Jezierskiego Administratorem Apostolskim Archidiecezji Gdańskiej

01.09.2020 r. - Modlitwa za Poległych i Pomordowanych

12.09.2020 r. - Ostatnia tura I Komunii Świętej,

18.09.2020 r. - Nadanie Imienia Ks. Bronisława Komorowskiego tramwajowi nr 1001

04.10.2020 r. - Pożegnanie Ks. Filipa Krauze

16.10.2020 r. - Nowe limity wiernych w kościołach: strefa żółta 1os./4m2, strefa czerwona 1os./7m2. Bp Jacek Jezierski udziela dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. od 18 X do 15 XI

18.10.2020 r. - Przyjęcie kandydatów do Liturgicznej Służby Ołtarza

31.10 - 02.11. 2020 r. - Decyzją Premiera Rządu zostały zamknięte cmentarze

15.11.2020 r. - Rozpoczęcie transmisji na żywo, 24h z kościoła, Koncert Pamięci Bł. Ks. Bronisława Komorowskiego oraz Polaków w WMG zorganizowany przez Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

26.11.2020 r. - Bp Jacek Jezierski ogłosił w Archidiecezji rezygnację z kolędy - wizyty duszpasterskiej

01.12.2020 r. - Pogrzeb kościelnego śp. Czesława Skowronka

12-16.12.2020 r. - Adwentowe Rekolekcje w czasie epidemii, prowadzone przez duszpasterzy parafii

29.12.2020 r. - Wymiana tabernakulum w kościele

31.12.2020 r. - Nabożeństwo Dziękczynno - Błagalne na zakończenie roku.

10. 01.2021 r. Przyjęcie kandydatów do grona lektorów Liturgicznej Służby Ołtarza

31.01.2021 r. Niedziela modlitwy za Gdańskie Seminarium Duchowne

24.01.2021 r. Doroczna, całodzienne Adoracja Najświętszego Sakramentu

04.02.2021 r. Pogrzeb śp. Ks. Kan. Bernarda Zielińskiego, wieloletniego proboszcza z parafii św. Antoniego w Brzeźnie oraz założyciel Gdańskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę

07-10.03.2021 r. Rekolekcje Wielkopostne w dobie pandemii, które prowadził Ks. Krzysztof Mudalff z parafii św. Kazimierza na Zaspie

01-04.04.2021 r. Triduum Paschalne i Święta Wielkanocne przeżywane w reżimie sanitarnym.

12.05.2021 r. - Relikwie Św. Jose Sancheza del Rio w parafii

02.06.2021 r. - Nietypowa procesja Bożego Ciała do czterech ołtarzy wokół kościoła

12.06.2021 r. - Nietypowe prymicje neoprezbiterów: Ks. Arkadiusz Kosznik i Ks. Kamil J. Belling

28.07.2021 r. - XXXIX Gdańska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę, którą prowadził Ks. Łukasz Grelewicz

22.08.2021 r. - Pożegnanie Ks. Łukasza Grelewicza, który otrzymał dekret mianujący go Prefektem Roku Propedeutycznego w GSD

29.08.2021 r. - Powitanie nowych kapłanów: Wikariusza - Ks. Łukasza Zakrzewskiego oraz Ks. Krzysztofa Mierzejewskiego, jako pomoc duszpasterska

15.09.2021 r. - Obchody 99. rocznicy utworzenia KS Gedania

16.09.2021 r. - Uroczyste nadanie imienia i poświęcenia sztandaru X LO Dwujęzycznegoim. Lecha Bądkowskiego

20.10.2021 r. - Zebranie Rad Duszpasterskiej i Ekonomicznej parafii oraz zainicjowanie spotkań synodalnych w parafii

23.10.2021 r. - Udział delegacji parafialnej w rozpoczęciu diecezjalnego synodu o Kościele

30.10.2021 r. - Konsekracja naszej parafianki - Dziewicy Elżbiety

03.11.2021 r. - Instalacja i otwarcie wystawy o Kapłanie Patriocie - Ks. Józefie Walągu

09.11.2021 r. - Kongregacja kapłanów Dekanatu Gdańsk-Wrzeszcz

24.11.2021 r. - Drugie spotkanie synodalne w naszej Wspólnocie Parafialnej

19.12.2021 r. - Kolejne spotkanie synodalne w parafii

31.12.2021 r. - Adoracja Najświętszego Sakramentu i Msza św. dziękczynno-błagalna na zakończenie Starego Roku

02-09.01.2022 r. - Nowenna w intencji Rodzin

03.01.2022 r. - Śmierć byłego wikariusza naszej parafii 2022 -  Ks. Rafała Sarama

08.03.2022 r. - Udział parafian w akcji pomocowej Caritasu AG „Solidarni z Ukrainą”

24.04.2022 r. - Wprowadzenie relikwii Bł. Męczenników z Pariacoto

08.05.2022 r. - Wystawa IPN pt. „Polacy w Wolnym Mieście Gdańsku 19202022 -  1939”

15.05.2022 r. - XXXV Rocznica Święceń Kapłańskich Ks. Proboszcza

24.05.2022 r. - Nagła śmierć byłego wikariusza naszej parafii - Ks. Krzysztofa Gidzińskiego

12.06.2022 r. - Msza św. prymicyjna parafianina O. Jeremiego Tkaczyka OP

12.06.2022 r. - 60-lecie Sakramentu Małżeństwa T&J Wlazły

16.06.2022 r. - Procesja Bożego Ciała nową trasą

12.06.2022 r. - 60-lecie Sakramentu Małżeństwa A&J Wesołowskich

24.06.2022 r. - Procesja pokutna do Kolegiaty Najświętszego Serca Jezusowego

09.07.2022 r. - Konserwacja i renowacja dzwonów na wieży kościoła

10.07.2022 r. - 50-lecie Sakramentu Małżeństwa T&J Chmielewskich

31.07.2022 r. - Adoracja Najświętszego Sakramentu w peregrynującej Monstrancji Fatimskiej

21.08.2022 r. - Udział delegacji parafialnej w prymicyjnej Mszy św. Biskupa Piotra Przyborka

11.09.2022 r. - 35-lecie Sakramentu Małżeństwa A&K Kożyczkowskich

15.09.2022 r. - Otwarcie Wystawy z okazji 100-lecia KS Gedania 2022 -  „Z miłości do sportu .Z dumy bycia Polakiem”

15.10.2022 r. - Wręczenie ks. proboszczowi Złotego Krzyża Zasługi przez Związek Piłsudczyków RP

16.10.2022 r. - Przyjęcie do LSO nowych kandydatów

30.10.2022 r. - Ornat, jako Dar na Jubileusz Parafii, ofiarowany przez Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej

11.11.2022 r. - Narodowe Święto Odzyskania Niepodległości. Nasz Parafianin - p. Grzgorz Meck - odznaczony medalem „Pro Ecclesia et Populo”

10-14.12.2022 r. - Parafialne rekolekcje przygotowujące do Złotego Jubileuszu, prowadzone przez naszego parafianina - Ks. Sylwestra Malikowskiego

18.12.2022 r. - ZŁOTY JUBILEUSZ - powstania i posługi duszpasterskiej. Uroczysta Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem Ks. Arcybiskupa Metropolity Gdańskiego - Tadeusza Wojdy SAC

31.12.2022 r. - Nabożeństwo dziękczynno-błagalne na zakończenie roku

22.03.2023 r. - Odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej dla małżeństwa Orłów Gdańskich Państwu Bogumile i Anastazemu Wika-Czarnowskim

22.04.2023 r. - Złote Jubileusze Róż Różańcowych

02.05.2023 r. - 120. rocznica urodzin Bł. Ks. Mariana Góreckiego

08.05.2023 r. - Odsłonięcie i poświęcenie tablicy pod chórem z okazji Złotego Jubileuszu parafii. Poświęcenia i odsłonięcia dokonał sumista odpustowy - Ks. Grzegorz Świst

07.06.2023 r. - Odsłonięcie i poświęcenie tablicy na budynku GUM-edu ku czci Komisarzom Generalnym RP

18.06.2023 r. - 50-lecie posługi S. Jankanty (SAC)

15.08.2023 r. - 101. Rocznica utworzenia KS GEDANIA

22.10.2023 r. - Siostry Dominikanki w parafii z okazji 100-lecia ich przybycia do Gdańska

19.11.2023 r. - Ks. Marcin Ciesielski, kapłan pochodzący z naszej Archidiecezji i posługujący od kilku lat w Ukrainie

22.11.2023 r. - Wystawa Ponarska przygotowana przez IPN w Gdańsku na placu przed kościołem

20-23.11.2023 r.  - Wieczory Refleksji Religijnej i Społecznej, zorganizowane przez Parafialny Oddział Akcji Katolickiej

26.11.2023 r.  - Uroczystość Chrystusa Króla - święto Akcji Katolickiej i LSO

3.12.2023 r.  - Rozpoczęcie nowego roku duszpasterskiego pod hasłem: „Uczestniczę we wspólnocie kościoła”

08.12.2023 r.  - Godzina Łaski w parafii

10.12.2023 r.  - Wigilia dla samotnych i starszych

25.12.2023 r.  - Pasterka w 51. rocznicę parafii

28.12.2023 r.  - Rozpoczęcie kolędy - wizyty duszpasterskiej w parafii

31.12.2023 r.  - Niedziela Świętej Rodziny i wieczorne nabożeństwo na zakończenie roku

Parafia rzymskokatolicka św. Stanisława Biskupa Męczennika | 80-444 Gdańsk - Wrzeszcz | stanislawbiskup.pl

Powrót do góry