niedziela, 02-04-2023 12:31

Niedziela Palmowa 2023

Liturgia w Niedzielę Palmową jest inna niż w każdą niedzielę. Obchodzona jest na pamiątkę uroczystego wjazdu Chrystusa do Jerozolimy. Niedziela Męki Pańskiej wprowadza nas w tajemnicę Wielkiego Tygodnia. Przeżyjmy ten tydzień godnie i po chrześcijańsku. Niechaj nie pochłonie nas bez reszty przedświąteczna krzątanina.
"Trzymając w rękach ozdobne palmy oddajmy pokłon przychodzącemu Panu! Biegnijmy Mu na spotkanie z hymnem i pieśnią uwielbienia. Wołajmy radośnie do Niego: Niech będzie Pan Błogosławiony!" Tymi słowami cały Kościół modli się dziś w Jutrzni. Bardzo dobrze ilustrują one to, czym jest Niedziela Palmowa, czyli Męki Pańskiej.
Palma i osioł, to dwa najciekawsze znaki dzisiejszego dnia. W ewangelii widzimy scenę, w której Jezus nakazuje swoim uczniom przyprowadzić oślątko, aby mógł wjechać na nim do Jerozolimy. Przybycie Króla Pokoju do Jerozolimy, właśnie na oślęciu, to nawiązanie do starotestamentalnego proroka Zachariasza (Za 9,9).
Gdy Jezus wjeżdża do Jerozolimy na oślęciu, ludzie pamiętający niedawno uczynione cuda przez Mistrza, zwłaszcza wskrzeszenie Łazarza, kładą Mu pod nogi płaszcze oraz gałązki palm. To również jest nawiązanie do królewskości Mistrza z Nazaretu. "Chwała Temu, który przychodzi jako Król w imię Pańskie." (Ps 118, 26). Dokładnie to samo czynimy w dzisiejszej liturgii, co prawda naszych palm nie kładziemy pod nogi Celebransa, ale unosimy je wysoko i również wołamy: "Hosanna!"   

niedziela, 02, kwiecień 2023

Parafia rzymskokatolicka św. Stanisława Biskupa Męczennika | 80-444 Gdańsk - Wrzeszcz | stanislawbiskup.pl

Powrót do góry