poniedziałek, 10-04-2023 12:17

Triduum Paschalne 2023

WIELKI CZWARTEK
Papież Franciszek w Wielki Czwartek w 2015 roku powiedział: "Jednak w sercu musimy mieć pewność, musimy być pewni, że kiedy Pan myje na stopy, obmywa nas całych oczyszcza nas, daje nam po raz kolejny odczuć swoją miłość". W Wielki Czwartek, Kościół zaleca nam, żeby w czasie Liturgii Wielkoczwartkowej, kapłan umył stopy dwunastu osób, na pamiątkę dwunastu apostołów. Możemy zadać sobie wtedy pytanie: "Jaka jest miłość Boga do nas?" W Księdze proroka Izajasza, znajdziemy na nie odpowiedź. Odpowiedź jest bardzo prosta i piękna, która mówi: «Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta która kocha syna swego łona? A nawet, gdyby ona zapomniała, Ja nie zapomnę o tobie» (por. Iz 49, 15). W Wielki Czwartek patrzymy na przykład pokornej miłości Chrystusa Sługi. W tym dniu szczególnie naszymi modlitwami otulamy współczesne sługi Chrystusa - kapłanów.

WIELKI PIĄTEK
W jedyny dzień, w którym nie odprawia się Mszy św., celebrujemy Liturgię Męki Pańskiej. To właśnie w krzyżu naszego Zbawiciela, sensu nabierają nasze cierpienia, smutki i porażki. Papież Franciszek w jednej ze swoich homilii, przypomniał nam, że jest "Krzyk, który zbawia. Zbawia, ponieważ Bóg uczynił swoim nawet nasze opuszczenie. A my, teraz, z Nim nie jesteśmy już sami, nigdy." A jak my możemy nauczyć się dostrzegać w krzyżu chwałę? W swoich naukach, święci zostawili nam pewną naukę, że krzyż jest księgą, którą musimy poznać, musimy tą księgę otworzyć i nauczyć się ją czytać. W każdym kościele są krzyże, mogą być namalowane czy wyrzeźbione. Krucyfiksy znajdziemy wszędzie: na szyi, w kieszeni, w domach czy w samochodach. Ale na nic się to zda, jeżeli nie zatrzymamy się, chociażby w Wielki Piątek, nie popatrzymy na niego i nie otworzymy naszych serc. Pozwólmy się zadziwić Jego otwartymi ranami i zapłaczmy przed Bogiem, który został zraniony z miłości do nas. Zróbmy wszystko, aby krzyż nie pozostał tylko nieczytaną księgą, której autora znamy, ale która nie wywiera wpływu na nasze życie.

WIELKA SOBOTA
"Świętujmy Paschę z Chrystusem! On jest żywy i wciąż przechodzi, przemienia i wyzwala." - Papież Franciszek
Wielka Sobota to czas ciszy i modlitewnego oczekiwania, które zostanie przerwane radosnym orędziem o Zmartwychwstaniu. W ciągu dnia, tradycyjnie poświęcamy koszyczki wielkanocne, w których znajdują się tradycyjne produkty na śniadanie wielkanocne. Każda z tych potraw ma w sobie symbol, który ma nam przypominać Chrystusową Paschę. Po zmroku, rozpoczyna się Liturgia Wigilii Paschalnej, w której sięgamy do najgłębszych tradycji starożytnych misteriów. W ten dzień od wieków udzielany jest katechumenom Sakrament Chrztu Świętego i jest pamiątką naszego Chrztu. To właśnie w tym nabożeństwie, otwierają się obchody Niedzieli Zmartwychwstania, ogromna siła gestów i wszechobecnych symboli, która łączy ze sobą bogatą treść teologiczną. To właśnie tego dnia w naszych świątyniach, po dniach ciszy, skupienia i zadumy, usłyszmy radosne i głośne "Alleluja!"

 

poniedziałek, 10, kwiecień 2023

Parafia rzymskokatolicka św. Stanisława Biskupa Męczennika | 80-444 Gdańsk - Wrzeszcz | stanislawbiskup.pl

Powrót do góry