piątek, 11-11-2022 17:08

Święto Niepodległości

Podczas swojej pielgrzymki do Polski, Święty Jan Paweł II, w Krakowie powiedział pamiętne słowa dla nas wszystkich: "I dlatego, zanim stąd odejdę, proszę Was, abyście całe to duchowe dziedzictwo, które na imię Polska, raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością[...] abyście nigdy nie zwątpili i nie znużyli się i nie zniechęcili, abyście nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy". Te słowa towarzyszyły nam w dzisiejsze Święto Odzyskania Niepodległości, które celebrowaliśmy w naszej parafii, modląc się za Ojczyznę, podczas Mszy św. o godz. 9.00.

Dzisiaj, podczas Mszy św. w Bazylice Mariackiej o godz. 12.00, nasz parafianin - Grzegorz Meck - otrzymał z rąk naszego Metropolity, odznaczenie "Pro Ecclesia et Populo", przyznaną przez Kapitułę tej Nagrody.

piątek, 11, listopad 2022

Parafia rzymskokatolicka św. Stanisława Biskupa Męczennika | 80-444 Gdańsk - Wrzeszcz | stanislawbiskup.pl

Powrót do góry